Literatura:

[1] Vicena, O.; Handley, N. Brejle a okuliare, Design brýlí v Československu, Cheb 2022, 125 s.

[2] Blažek, V., Trnka, R. Lidský obličej, in: 8. Hodnocení osobnosti podle obličeje, 8.1. Osobnostní vlastnosti a fyzické rysy, Praha 2009, s. 223–248, cit. s. 227.

[3] Malatesta, C. Fiore, M. Messina, J. J., Affect, personality and facial expressive characteristics of older people. Psychology and Aging 2, 1987 s. 64-69.

[4] Ruch, W., Will the real relationship between facial expression and affective experience. What the face reveals: Basic and applied studies of spontaneous expression using the Facial Action Coding System. Oxford 1997, s. 89–108.

[5] Blažek, V. Trnka, R., Lidský obličej, in: 4. Neurofyziologické základy vnímání obličeje, Praha 2009, s. 90–91, cit. s. 91.

[6] Davies, G. Ellis, H. D. Shepherd, J., Face recognition accuracy as a function of mode of representation. J. Appl. Psychol. 63, 1978, s. 180-187.

[7] Sadr, J. Jarudi, I. Sinha, P., The role of eyebrow in face recognition. Perception 32, 2003, s. 285-293.

[8] Blažek, V. Trnka, R., Lidský obličej, in: 5. Rozpoznávání obličeje a jeho charakteristik, Praha 2009, s. 108-109, cit. s. 109.

[9] Handley, N., Cult Eyewear: The World’s Enduring Classics. Londýn 2011. s. 53

[10] Fink, B. Penton-Voak, I., Evolutionary psychology of facial attractiveness. Current Directions in Psychological Science 11, 2002, 154-158.

[11] Blažek, V. Trnka, R., Lidský obličej, Atraktivita tváře, Praha 2009, cit. s. 192.

[12] Cardenas, R. A.; Harris, L. J. Symmetrical decorations enhance attractiveness of faces and abstract designs. Evolution and Human Behavior 27, 2007, s. 1-18.

[13] Lipow, M. Eyewear a visual history. Kolín nad Rýnem 2011. s. 56.

[14] Gombrich, E. H. Smysl pro řád: studie o psychologii dekorativního umění; přeložil David Vichnar. Praha 2011. 3. Vzory v přírodě, s. 7

[15] Filip, A.; Musil, R. Gottfried Lindauer 1839–1926. Plzeňský malíř novozélandských Maorů, Lada Hubatová – Od Owena Jonese po Adolfa Loose, Evropská teorie ornamentu a maorské tetování. Plzeň 2015, s. 94

[16] Rutrle, M. Brýlová technika, estetika a přizpůsobování brýlí, Brno 2001, 132 s.

[17] Rutrle, M. Brýlová technika, estetika a přizpůsobování brýlí, Brno 2001, 125 s.

[18] Cunningham, M. R. Measuring the physical in physical attractiveness-quasi-experiments on the sociobiology of female facial beauty. Journal of Personality and Social Psychology 50, 1986, s. 925-935.

[19] Fink, B.; Penton-Voak, I. Evolutionary psychology of facial attractiveness. Current Directions in Psychological Science 11, 2002, s. 154-158.

[20] Penton-Voak, I.; Perret, D. I. Female preference for male faces change cyclically: further evidence. Evolution and Human Behavior 21, 2001, s. 39-48.

[21] Vicena, O.; Handley, N. Brejle a okuliare: Design brýlí v Československu, Cheb 2022. 125 s.

[22] Lorenz, K., The Foundations of Ethology. 1981, 250. s.

[23] Zebrowitz, L. A.; Montepare, J. M. Impressions of babyfaced individuals across the life, Journal of Personality and Social Psychology 64, 1992, s. 453-466.

[24] Berry, D. S.; McArthur, L. Z. Some components and consequences of a babyface. Journal of Personality and Social Psychology 48, 1985, s. 312-323.

[25] Thornton, G. R. The effect upon judgments of personality traits of varying a

single factor in a photograph. The Journal of Social Psychology, 18, 1943, s. 127-148.

[26] Singer, J. E. The use of manipulative strategies: Machiavellianism and attractiveness. Sociometry, 27, 1964, s. 128-150.

[27] Hamid, P. N. Some effects of dress cues on observational accuracy, a perceptual estimate, and impression formation. Journal of Social Psychology, 86, 1972, 279-289.

[28] Terry, R. L. Hall, C. A. Affective responses to eyeglasses: Evidence of a

sex difference. Journal of the American Optometric Association, 60, 1989, s. 609-611.

[29] Terry, R. L.; Stockton, L. A. Eyeglasses and children’s schemata. Journal

of social psychology, 1993, s. 425-438.

[30] Terry, R. L. Social and personality effects of vision correctives. Journal of

Social Behavior and Personality, 5, 1990, s. 683.

[31] Ekman, P. Facial expression and emotion. Am. Psychologist 48, 1993, s. 384-392

[32] Parent, A. Vignettes in Neurology, Duchenne de Boulogne (1806 –

1875). Parkinsonism and Related Disorders, 11, 2005, s. 411–412.

[33] Michalíková, P. Petrasová, T., Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století, Petra Kolářová – „Mnohovýznamné tváření obličeje“ Jana Evangelisty Purkyněho. Praha: 2010. 380 s.