Někteří z vás už paní Fionu Anderson znají z přednášek pořá­daných v rámci SILMO Academy. Přijela přednášet do Prahy v roce 2022 i 2023. Při jedné z přednášek na sebe prozradila, že si neustále pořizuje nové a nové brýle. Zeptali jsme se jí tedy na to, jaké je to mít větší, než je běžné množství brýlí.

Milá Fiono, kolik vlastníš brýlí?

Myslím, že podle posledního součtu je to asi 25 klasických brýlí a 5 slunečních brýlí, všechny s korekcí.

Kolik z nich doopravdy nosíš?

Nosím většinu z nich, liší se ve stylu, barevnosti, čočkách atd.

Takže různé brýle pro různé příležitosti?

Ano! Nenosíme přece pořád stejné šaty na různé akci a k rozličným příle­žitostem, tak proč nosit ty stejné brýle. Když přemýšlíme o různých rolích, které zastáváme, a různých úkolech, které plníme, potřebujeme taky různé šaty a boty. O brýlích přemýšlím stejně. Když jsem doma, tak nosím jiné oblečení, než když jdu do práce, anebo když jsem na dovolené, jdu do fitka, anebo třeba na nějaký důležitý galavečer – ráda měním brýle, aby mi ladily s oblečením.

Kdy sis všimla, že máš více brýlí, než je běžné?

Myslím, že už je to docela dávno – asi je to hlavně tím, že pracuji jako optička a měla jsem vždycky přístup k velkému výběru brýlí a zároveň jsem mohla naku­povat obruby za diskontní ceny! Brýlové obroučky můžou být opravdu drahé!

Které brýle máš nejraději?

Tak to je opravdu těžká otázka! Mám ráda různé brýle z různých důvodů. Ale v současnosti mám nejraději jasně modré brýle – jsou tak moc pohodlné!

Komentuje tvoje rodina nějak tuto tvoji zálibu? 😊

Ano! Často slyším, jak se ptají, jestli „jsou to DALŠÍ nové brýle?“

Kolik brýlí mají ostatní členové tvé rodiny?

Můj manžel jich má taky hodně – v sou­časnosti má asi patery brýle, navíc má sluneční brýle, pracovní brýle, brýle spe­ciálně udělané pro jízdu na motocyklu a na kole. Moji rodiče mají každý nej­méně troje brýle, potom sluneční brýle a brýle na čtení přichystané u postelí.

Kdy jsi dostala svoje první brýle? Jak jsi se v nich cítila?

Bylo mi 11 let. Ve škole jsem měla problém dohlédnout na tabuli. Z brýlí jsem byla opravdu velmi velmi šťastná, protože vyřešily můj problém a já jsem mohla zase vidět lépe. Můj tatínek nosil brýle už jako malý kluk, takže to pro mě nebyl žádný problém.

Máš stále svoje první brýle?

Bohužel ne, ty se ztratily už dávno!

Některé sbírky se mohou změnit v investici. Co si o tom myslíš?

Ano, to mohou, ale nemyslím si, že ja­kékoli brýle z mojí sbírky jsou tak cenné. Na druhou stranu celebrity, které nosí brýle, už prodaly nějaké kousky ze svých sbírek, aby získaly peníze pro jimi pod­porované charitativní projekty. Elton John – opravdu známý nositel brýlí – před mnoha lety věnoval mnoho svých brýlí na charitu, některé kousky vynesly více než 10 000 dolarů.

Jak přemýšlíš o nových brýlích? Vybíráš je pečlivě, anebo je spíše případ impulzního nakupování?

Od obojího trochu! Často se mi stane, že na veletrhu uvidím něco, co mě zaujme – pokud je to tvarově nebo barevně trochu jiné, musím to mít. Někdy také hledám něco konkrétního pro určitý účel nebo k určitým šatům.

Pracuješ také jako optik; máš představu, kolik brýlí mají tvoji pravidelní (průměrní) zákazníci?

Pracuji ve Velké Británii a lidé tady mívají výrazně méně brýlí, než mám já. Často mívají i méně, než mají jejich protějšky z kontinentální Evropy. Typicky si Britové kupují nové brýle, jen když je POTŘEBUJÍ, což bývá nejčastěji jednou za dva roky po kontrole u očního specialisty. Systém očních kontrol je ve Velké Británii těsně spojený s nákupem brýlí a jen opravdu málo lidí si kupuje brýle v období mezi prohlídkami.

Jaké hlavní výhody přináší více brýlí?

Výhod je mnoho – jednak je to vzhled, pak také podle účelu specifických čoček, jako jsou na čtení, práci na počítači, v kanceláři, na řízení, sluneční brýle atd. Hlavní výhodou ale je, že když jedny ztratíme nebo si je zničíme, vždy máme v záloze rezervní brýle a nemusíme v panice utíkat k optikovi, aby nám co nejrychleji udělal nové, protože bez nich nic nevidíme.

Co tě přivedlo k optice, proč jsi se stala optičkou a dále studovala tento obor?

Vždycky jsem chtěla pracovat ve zdra­votnictví a ošetřovatelství – chtěla jsem práci, ve které bych mohla pomáhat li­dem. Práce v oční optice mi to umožnila. Nemohla bych být okolo hodně ne­mocných lidí, nechtěla jsem být přímo doktorka nebo zdravotní sestra. Mám pro tyto lidi obrovský respekt a myslím, že jim hodně dlužíme.

Máš u jména mnoho titulů, co všechno znamenají?

Jsou to samé přípony, pokusím se je vysvětlit.

FBDO – toto osvědčení uděluje ABDO (Association of British Dispen­sing Opticians, Asociace britských očních optiků), která je profesním orgánem v oboru oční optiky ve Spo­jeném království. Dokazuje, že jsem považována za „způsobilou k výkonu povolání“ po složení závěrečných kvalifikačních zkoušek stanovených ve Spojeném království. Jsem členem ABDO (Fellow of ABDO). Jsem také re­gistrována u britského regulačního or­gánu General Optical Council (GOC). Chcete-li ve Spojeném království vydávat zákonem omezené kategorie a mít licenci k výkonu praxe, musíte být registrován u GOC.

„R“ – Jedná se o další kvalifikaci ABDO, diplom z (manuální) refrakce. Sama nemám licenci měření refrakce ve Velké Británii, ale zkouším tuto dis­ciplínu v zahraničí pro ABDO.

SMC(Tech) – Tato kvalifikace je považována za „zlatý standard“ v op­tické výrobě. Udělila ji společnost Worshipful Company of Spectacle Makers (WCSM), která je nejstarší dodnes existující optickou organizací, jež byla založena královskou listinou v roce 1629. Společnost WCSM se už nezabývá vzděláváním v oboru optiky ani udělováním cen, ale měla zásadní podíl na vzniku orgánů, které v součas­nosti ve Spojeném království působí.

FEAOO – Jedná se o členství v Ev­ropské akademii optiky a optometrie (EAOO), bylo mi uděleno v kategorii profesního rozvoje, protože se angažuji v optické politice a ve vedení různých organizací na národní i mezinárodní úrovni.

BSc(Hons) – to je do značné míry univerzální. Mám bakalářský titul 2. třídy vyššího stupně v oboru Business Administration.

Čím si udržuješ svoje nadšení pro obor?

To je opravdu dobrá otázka! Myslím, že jsou to díky lidem okolo. Denně po­tkávám lidi, ať už pacienty v mé praxi, nebo když cestuji na konference a různá setkání se svými kolegy. Jsou to lidi, kteří mi přinášejí další inspiraci.

O čem nejraději přednášíš?

Pro mě jsou přednášky něco, co mě nutí být v kontaktu s dobou. Když chcete přednášet, musíte si udělat nějaký průzkum a mít jistotu, že to, o čem budete mluvit, je správné. Sama jsem velkou propagátorkou celoživotního vzdělávání a profesního rozvoje. Takže vedle cestování do hezkých měst, jako je třeba Praha, a setkávání se s taměj­šími kolegy je to i o vzdělávání jak pro moje kolegy, tak také pro mě samotnou. Jedna z mých oblíbených frází je „Každý den je školní den.“

Vypadá to, že jsi expertem na nové materiály, co je na nich pro tebe tak zajímavé?

Neřekla bych, že jsem odborník – na cokoli, ale zopakuji, co jsem už řekla. Je to o průzkumu a vzdělávání, který mu­sím udělat, když připravuji přednášku. Myslím, že je to opravdu podstatná část profesionálního chování, všichni musíme převzít odpovědnost za vlastní rozvoj a ujistit se, že ve své hlavní oblasti zájmu jsme dobře vzdělaní a sledujeme poslední vývoj, jak jen to jde.

Hodně cestuješ. Všímáš si rozdílů ve vkusu po celém světě za poslední dobu? Připadá mi, že s postupující globalizací se i vkus sjednocuje. Je to pravda?

Ve světě jsou velmi patrné rozdíly ve vkusu, ale myslím, že dnes už to není tak výrazné jako dříve. V minulých letech se dalo jasně říci, že kontinentální Evropa je ve výběru obrouček mnohem od­vážnější, že Skandinávci mají tendenci vybírat mnohem jemnější kovové styly, lidé ve Velké Británii a USA jsou zase mnohem konzervativnější. Ale dnes už to tak není. Většina velkých výrobců brýlových obrub má zastoupení po ce­lém světě a mnoho výrobků je k dostání kdekoli na světě. Důležité je, že dnes je mnoho klientů fixováno na ZNAČKU, ta je pro některé důležitější než to, jak jim brýle sedí a jestli jsou pohodlné. Jde jim o to, co vypadá nejlépe na Instagramu. Jako optik se musím snažit najít rovno­váhu mezi estetickým vzhledem obruby a tím, jak dobře padne na obličej a jak dobře drží čočky, aby byl maximalizován vizus. Brýle jsou v nejzákladnějším slova smyslu zdravotnickým prostředkem, který pomáhá lidem lépe vidět!

Jaký módní trend jsi měla v minulosti nejraději a který naopak vůbec ne?

70. a 80. léta byla dobou slávy excesiv­ních brýlových obrub – obrovské různě barevné rámy se ne vždy se pohodlně nosily, často měly skleněné čočky, které byly velmi těžké! Ale vypadaly naprosto úžasně! Pak se ale móda změnila a pře­šlo se na velmi malé obroučky s velmi tlustými stranicemi – úzké brýlové obruby téměř znemožňovaly nasaze­ní bifokálních a progresivních čoček a tlusté stranice se také velmi, velmi špatně nastavovaly.

Jaké brýle máš nejraději?

Moje nejoblíbenější brýle jsou ty, které mám právě na sobě!

Děkuji moc za rozhovor

Soňa Fišerová