V sobotu 18. května se uskuteční velmi významná profesní akce. Během jednoho dne proběhne v hotelu Kings Court v centru Prahy celodenní vzdělávání od prestižní vzdělávací instituce SILMO pod názvem SILMO Academy Spring Session a na závěr dne Valná hromada Společenstva.

Pro účastníky bude k dispozici po celý den kvalitní pohoštění, zakončené recepcí. Vstup na akci je pro členy SČOO zdarma, ale mohou se na ní za poplatek samozřejmě přihlásit i optici a optometristé, kteří členy nejsou. Informace o akci, včetně možnosti registrace a podrobností o přednáše­jících a anotace jejich prezentací, naleznete na webu www.scoo.cz.

Požádali jsme Pavla Šebka, tajemníka SČOO, aby nám celou akci přiblížil v rozhovoru.

Pane Šebku, přednášky pod patronací SILMO ACADEMY jsou asi největším lákadlem Dne členů SČOO. Na co se mohou účastníci těšit?

No, třeba rovnou na první přednášku Michelle Beach (smích) ráno v 10.00… ale vážně. Nikdy jsem ji nepotkal osobně, ale podle všeho pozi­tivního, co jsem o ní slyšel ze všech stran, a podle fotek si ji představuji jako optického nindžu se zázračnými fyzickými i profesními schopnostmi a osobní přitažlivostí idolu vytvořeného umělou inteligencí, která plní nejušlechtilejší profesní poslání i v extrémně náročných podmínkách a vy­tváří zázračné korekce zraku pro mise speciálního nasazení v oblasti sportovního vidění. A navíc, ona se, dle významu jména Michelle a překladu jejího příjmení do češtiny, vlastně jmenuje Božská Pláž (lidově pak třeba Mišel Plážová)?! …na to se snad dá vykřiknout jen americké WOW! …tedy citoslovce, které zase používá přímo v názvu své přednášky Fiona Anderson, dnes již zasloužilá mistryně mezinárodního vzdělávání optiků, jejíž odborné pozice, jež zastávala a zastává, jsou snad až šokující, ale z mé přímé zkušenosti zcela pravdivé. Ta přitom vysvětlí účastníkům zdánlivě jednoduchou základní dovednost, např. jak si získat pozornost zákazníků, splnit a překonat jejich očekávání a udělat z nich nádavkem pro­pagátory jejich profesních schopností a jména jejich oční optiky.

A co třeba, zdraví očí a výživa? Kdo z optiků a optometristů o tomto propojení vlastně něco ví a může v tom zákazníkům poradit a nějaký směr jim doporučit, navíc podle rad zasvěceného švýcarského optometristy, který sám vypadá, jako že se těmi radami řídí a brýle pak nosí především jen jako image profi očního optika a optometristy?

Anebo děti se dnes mají pořád učit-učit-učit, číst, psát, využívat k tomu informační technologie a vědomosti vyhledávat na internetu. A jak s tím souvisí tzv. epidemie neboli boom krátkozrakosti dle dat z hodnověrných studií, jaká jsou rizika a jak se jim vyhnout nebo je kompenzovat? To sdělí přední odborník s pro nás exotickým jménem Dr. Neema Ghorbani-Mojarrad.

Další velmi praktická přednáška, podpořená však akademickým přístupem a výsledky vědeckých průzkumů, vám nabídne velice přínosné finanční poradenství ve smyslu, jak ušetřit náklady optik na opakované předělávání brýlí pro zákazníky nespokojené s poskytnutou korekcí, a to v podání velice inteligentního, zkušeného a milého profesora s absolutně lidským přístu­pem, pana Davida Eliota.

Automobily se neustále zdokonalují a začínají být tzv. inteligentní a autonomní. A co řidiči, jak jim pomáhají nové poznatky a technologie zlepšit schopnosti a možnosti jejich tělesných orgánů a funkcí? Jaké jsou dnešní nároky na jejich vidění a jak a čím mohou být funkce jejich zraku korigovány a vylepšovány tak, aby mohli být jejich dnešním dokonalým autům i nadále nadřazeným partnerem a šéfem?

Dalším profesním vzdělávacím doslova showmanem, který na závěr přivede účastníky k zamyšlení nad obchodní stránkou profese a předá jim velmi cenný jednoduchý návod, jak si vlastní optický a optometrický obchod „rozjet“ směrem k úspěchu, je Julian Wiles, věhlasný autor knihy nazvané „Myšlení povoleno“!

Účastníci se mohou těšit na vše, všechny přednášky budou profesionálně tlumočeny do češtiny.

Jak SILMO Academy své lektory a zaměření přednášek vybírá?

SILMO Academy je unikátní vzdělávací plat­forma poskytující moderní způsob vzdělávání, který by se dal vysvětlit jako „vědecké poznatky převedené do pochopitelné formy a okamžitě použitelné v praxi“. To zní jednoduše, ale je to samozřejmě to nejsložitější, navíc mnoho lekto­rů ani nechce takovým způsobem své nahromaděné znalosti jakoby „zdarma rozdávat“. SILMO Academy tedy spolupracuje právě s odborníky po celém světě, kteří jsou s touto myšlenkou názorově spřízněni.

Konkrétní přednášky, které zazní v Praze, pak vždy ladíme s vedením SILMO Academy společně. Výhodou je přátelství s Elaine Grisdale z Evropské rady optometrie a optiky (ECOO), která mimo jiné aktivity právě také vede vzdělávání SILMO Akademie.

Proto například všechny „naše“ přednášky mají za cíl nejenom rozšířit znalosti v oboru, ale také zaměřit pozornost na pochopení oboru jako širokého celku možností, přínosů i úloh ve společnosti. Je-li unikátnost a nenahraditelnost našeho oboru trochu přehlížena společností, které ve skutečnosti slouží ke prospěchu, tak to přeci musí být z významné části také tím, že je často podobně vnímána i samotnými optiky a optometristy. Neboli aby byl obor vnímán jako úžasný společností, tak prostě musí být nejdříve vnímán jako úžasný sám sebou, tedy vlastními odborníky.

Oproti loňsku došlo k nějakým změnám, budeme v nové lokalitě. Na co se tam můžeme těšit?

Víte, uspořádání této akce není nějakou povin­ností, ani veletrhu SILMO, ani Společenstva. Je to akce, která vyvstala z rozhovorů a představ s ředi­telem Silmo Ericem Lenoirem o tom, jak by mohly nebo měly současné profesní akce vypadat. Díky velmi velkorysé podpoře SILMO a přátelství s vedením SILMO Academy jsme začali v České republice zkoušet tyto představy převádět do praxe. Mimochodem, kromě Paříže v žádné jiné zemi na světě taková akce pod patronátem SILMO neprobíhá, do ničeho podobného jinde neinvestuji. První dvě akce ve spolupráci SILMO a SČOO proběhly v Praze vloni a předloni a byly skvělé, ale počet účastníků nebyl vzhledem ke kvalitě akce nijak oslnivý. Proto SILMO po delších úvahách přišlo s návrhem, abychom zkusili udělat akci letos pouze jednodenní a jen vzdělávací, bez jakékoliv souběžné komerční výstavy, a aby pro­běhla v hotelu. Uvidíme, jak se letos akce povede a jestli budou následovat nějaké další, případně v jakém formátu. Tyto unikátní akce mohou, ale vůbec nemusí pokračovat. Podstatnou úlohu bude hrát počet letošních účastníků.

Zvláštností letošní akce je také, že byla na­bídnuta účast i optikům a optometristů ze Spojeného království v rámci jejich kreditovaného povinného celoživotního vzdělávání. Zřejmě tedy budeme mít možnost se potkat s kolegy z Anglie.

Vzdělávací akce je pro členy SČOO zdarma, můžou přijít i nečlenové?

Ano, samozřejmě. Ti akorát zaplatí přímo SILMU poplatek, který sice není úplně zanedbatelný, ale je s ohledem na finanční náročnost akce jistě pochopitelný a navíc minimální. Jen nemohou být nečlenové pozváni na naší Valnou hromadu.

Co plánujete řešit na valné hromadě?

Samozřejmě, valná hromada není tak atraktivní jako vzdělávací část dne, to je jasné. Ale kromě toho, že je to naše každoroční zákonná povinnost a tím i nezbytnost pro zachování existence spolku, tak je to možnost jednou ročně sdělit našim čle­nům, jak fungujeme, co děláme a podiskutovat s nimi o tom. Budeme tam řešit běžné „valnohromadové“ záležitosti.

Podle toho, co mi říkáte, by se Den členů SČOO spíše měl jmenovat Dar členům SČOO 🙂

Kápla jste na to, je to přesně tak. Chtěla jste se asi zeptat, proč to vlastně děláme. Zaprvé prostě chápeme, že účast na valné hromadě spolku ani připomínání školních lavic a účast na nepovinné profesním vzdělávání nejsou nijak zvlášť „sexy“ záležitostmi. Za druhé máme díky našim dlouhodobým přátelským mezinárodním kontaktům a podpoře možnost uskutečnit něco „neběžného“. A za třetí máme vizi moderní každoroční profesní akce, která by byla pro všechny přínosným mixem profesního vzdělávání, členských záležitostí a přátelského setkání, a to vše v nenucené formě a příjemném prostředí s pohoštěním a s mezinárodním pře­sahem. Pro mě osobně je taková vize vlastně jen přirozeným vyústěním různých aktivit, které pro Společenstvo již mnoho let vykonávám. A tak se tuto společnou vizi SILMO a SČOO pokoušíme zmaterializovat. Ano, je to dárek našim členům, rozdávaný už třetí rok v řadě, a zatím stále ne úplně doceněný. Doufejme, že proto ne letos poslední.

A co byste se si přáli za něj získat zpět vy jako Společenstvo?

Aby si pro tento až gejšovsky skromně nabízený luxusní dárek přijelo do Prahy co nejvíce našich členů, užili si vzdělávání a odnesli si poznatky prospěšné pro ně osobně, ale i pro celou profesi a její zákazníky… a všichni naši členové, aby se zúčastnili závěrečné valné hromady.

Nic víc – to je docela férová nabídka, ne? 🙂

Děkujeme Pavlu Šebkovi za rozhovor a věříme, že vás atraktivní program Dne SČOO navnadil a potkáme se letos v Praze v co nejvyšším počtu.

 

Vzdělávací program SILMO Academy Spring Session – 18. května 2024, Hotel Kings Cross Praha

(všechny přednášky budou profesionálně tlumočeny do češtiny)

09:30 Registrace a káva

10.00 Sportovní vidění v opticko-optomet­rické praxi

Michelle Beach

11.00 Řízení vozidla, bezpečnost a brýlové čočky

Lil Creighton-Sims

12.00 Přestávka – káva

12.15 Netolerance korekce, přeměřování a předělávání brýlí: proč k nim dochází a jak se jim vyhnout? Prof. David Elliot

13.15 Oběd

14.00 Woo, Wow and Win: Lepší komunikace ve vaší oční optice Dr. Fiona Anderson

14.45 Začlenění výživových a očních rad do praxe

Iwan Zanchetta

15.45 Přestávka – káva

16.00 Novinky v myopii; co mají společného covid a vzdělávání

Dr. Neema Ghorbani-Mojjard

17.00 9 způsobů, jak „rozjet” své podnikání Julian Wiles

18.00 Závěrečná cocktail-recepce

Valná hromada SČOO – 18. května 2024, Hotel Kings Cross Praha

18.30 Valná hromada Společenstva českých optiků a optometristů z.s.

Více informací a možnost registrace pro členy, i odkaz na možnost registrace pro nečleny naleznete na: www.scoo.cz.