S jakými překážkami se každý den setkávají nevidomí a jak je zdolávají? Přijďte to zjistit 28. května na Moravské náměstí do Brna.

Dne 28. května se od 10.00 do 17.00 hod. uskuteční již pátý ročník setkání Neboj se (mě)!, tentokrát na Moravském náměstí v Brně u sochy markraběte Jošta, které ukáže, jaké překážky musejí každý den překonávat osoby se zrakovým znevýhodněním.

Člověk vnímá 80 procent informací zrakem. Jeho ztráta, případně život s těžkým zrakovým znevýhodněním, je pro většinu lidí nepředstavitelná. Informovanost a osobní zážitek je ten nejlepším způsob, jak odbourat zbytečný strach z komunikace s lidmi se zrakovým znevýhodněním.

Akce je osvětou – zjistíte tedy, jak nabídnout pomoc osobám se zrakovým znevýhodněním, jak pracují vodicí psy nebo jak se prostorově orientuje ten, kdo je zrakově znevýhodněn.

Setkání připravuje město Brno prostřednictvím odboru zdraví ve spolupráci s Tyfloservisem, o.p.s., Vodicím psem z.s, Školou pro výcvik vodicích psů a spolkem Dnes pomáhám. Město se tak snaží o vytváření přístupného prostředí pro bezpečný a zároveň samostatný pohyb všem uživatelům, bez ohledu na jejich schopnosti, znalosti, a zdravotní stav.

Celá akce, včetně všech ukázek, bude probíhat zcela zdarma. Jejím patronem je brněnský fotbalový reprezentant Petr Švancara. Záštitu převzal náměstek primátorky města Brna RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

Zdroj: odbor zdraví, město Brno