Společnost HOYA VISION představila v dubnu 2023 na výročním zasedání ARVO 2023 v New Orleans, USA, výsledky za prvních 12 měsíců z dvouleté observační studie o snášenlivosti a účinnosti brýlových čoček MiYOSMART u dětí ve Velké Británii.

Abstrakt

Cíl: Brýlové čočky MiYOSMART jsou u čínských dětí (8–13 let) dobře snášeny a účinně zpomalují krátkozrakost ve srovnání s vrstevníky s běžnými brýlovými čočkami. Předkládáme údaje o změně SER a AL za prvních 12 měsíců dvouleté observační studie, která zkoumá snášenlivost a účinnost čoček MiYOSMART a vliv věku na účinnost u dětí ve Velké Británii.

Metody: Rekrutům ve věku 5–15 let (sférický ekvivalent refrakce [SER] -0,50 až -8,50 D, anizometropie ≤1,50 D a astigmatismus ≤2,50 D) byly předepsány brýlové čočky MiYOSMART. SER (cykloplegická autorefrakce) a axiální délka (AL, IOLMaster) byly měřeny na začátku a po 6 a 12 měsících. Změna SER a AL v průběhu 12 měsíců byla porovnána s údaji z kontrol britských dětí podobného věku (8–13 let) a etnického původu (12měsíční změna SER = -0,58 D, AL = 0,24 mm, Chamberlain et al. 2019) a věkově specifickými modely ročního růstu AL neléčené myopie z neasijských studií (9 let 0,38 mm, 13 let 0,19 mm, Shamp et al. 2022).

Výsledky: Studie se zúčastnilo 87 dětí průměrného věku 10,3 ± 2,4 let (65 % bělochů, 18 % indických Asiatů, 8 % ostatních Asiatů, 6 % Číňanů, 3 % ostatních). Průměrná ±SD 12měsíční změna SER a AL byla -0,36 ± 0,42 D, resp. 0,18 ± 0,20 mm, což je významně méně, než uvádí Chamberlain et al. 2019 u neléčených britských myopů (SER: t = 4,82, p = 0,0001; AL: t = -2,80, p = 0,003). U mladších dětí (<10 let, průměrně 8,1 roku na začátku studie) došlo k významně většímu nárůstu myopie (-0,56D vs -0,22D; t = -4,12, p = 0,0001) a nárůstu AL za 12 měsíců (0,32 mm vs 0,08 mm; t = 7,22, p < 0,0001) než u dětí ve věku 10–15 let (průměrně 12,0 roku na začátku studie). V porovnání s očekávaným nárůstem za 12 měsíců u dětí ve věku 9 a 13 let přípravek MiYOSMART významně snížil růst axiální délky o 15 % u mladších (<10 let, t = -1,99, p = 0,027) a o 57 % u starších (10–15 let, t = -6,04, p < 0,0001) dětí. Dvanáctiměsíční změna SER byla omezena na -0,25 D nebo méně u 19 %, resp. 54 % dětí v mladších a starších skupinách.

Závěr: V porovnání s publikovanými údaji o neléčených myopech brýlové čočky MiYOSMART významně snížily průměrnou progresi krátkozrakosti a axiální délky u britských dětí. Lepší účinnost byla pozorována u dětí starších 10 let.

Autoři studie:

Sara McCullough; Holly Barr; Jane Fulton; Nicola S Logan; Manbir Nagra; Shahina Pardhan; Patrick Richardson; Kathryn Saunders; Yasmin Whayeb; Peter Williamson; Natalia Vlasak

Tento abstrakt byl prezentován na výročním zasedání ARVO 2023, které se konalo v New Orleans, LA, 23.-27. dubna 2023. Abstrakt v původním znění najdete zde.