Každoročně, již od roku 2001, probíhá mezinárodní průzkum aplikace kontaktních čoček. Průzkum je organizován ve spolupráci s Eurolens Research, University of Manchester, pod vedením prof. Philipa Morgana. Výsledky jsou publikovány v anglickém časopise Contact Lens Spectrum.

Účelem průzkumu je poskytnout nám, očním specialistům informace o aplikačních zvyklostech našich zahraničních kolegů; výzkumným pracovníkům získat představu o tržní relevanci jejich práce a průmyslu získat přehled o probíhajících trendech v aplikaci po celém světě.

Informace o předepisování kontaktních čoček jsou shromažďovány proaktivně, respondenti poskytnou údaje o prvních 10 aplikacích kontaktních čoček v měsíci březnu daného roku. Aplikací či reaplikací může být i méně než 10. Kromě věku a pohlaví pacientů, kterým byly kontaktní čočky nasazeny, jsou shromažďovány informace o materiálu, designu, frekvenci výměny, režimu nošení kontaktních čoček a doporučeném systému péče. Dotazníky jsou zpracovávány anonymně.

Opět i v letošním roce bychom se rádi do průzkumu zapojili a shromáždili data o aplikaci kontaktních čoček na českém trhu. Obracíme se tímto na vás, vážení kolegové a rádi bychom vás požádali o vyplnění dotazníku. Dotazník je ke stažení zde.

Vyplněný dotazník, fotografii či scan vyplněného formuláře nám prosím zašlete na pruzkumkc@gmail.com do konce června 2024.

Případně je možné dotazník vyplnit online na tomto odkazu: contactlensprescribing.com a bude odeslán rovnou autorovi průzkumu.

Děkujeme!

Ing. Šárka Bělová a redakce