Posláním Nadace Světlo pro svět je prevence a léčba slepoty a podpora osob se zrakovým či jiným postižením v nejchudších zemích světa.

Kasička, do níž nadace Světlo pro svět vybírá drobné dary v očních optikách.

Kasička, do níž nadace Světlo pro svět vybírá drobné dary v očních optikách.

Světlo pro život se zaměřuje zejména na operace šedého zákalu, prevenci trachomu a léčení jeho následků. Zajišťuje rehabilitace dětí s postižením a jejich začleňování do společnosti, podporuje inkluzivní vzdělávání.

Světlo pro svět od roku 2014 pořádá ve spolupráci se Společenstvem českých optiků a optometristů veřejnou sbírku, do níž se mohou zapojit provozovny očních optik. Spolupracující oční optiky dostanou zapečetěné kasičky Světla pro svět, do které mohou jejich klienti přispívat menšími obnosy. Spolu s kasičkou dostanou optiky i drobné dárky jako pohlednice, záložky do knížek apod. pro ty, kteří přispějí. Jakmile je kasička plná, nadace ji nechá oficiálně rozpečetit na městském úřadě. Optika získá certifikát s uvedenou vybranou částkou, který si může vystavit.

Více o nadaci, jejích aktivitách i o tom, jak začít pomáhat najdete na www.svetloprosvět.cz