Podle vědců může vyšetření velikosti zornice a její reakce na světelný podnět poskytnout informace o závažnosti srdečního selhání. Za tímto účelem provádí Braniborské kardiologické centrum v Bernau dvouletou studii, které se účastní 100 testovaných osob s akutním srdečním selháním, a spolupracující Univerzitní nemocnice v Postupimi zkoumá kontrolní skupinu 55 zdravých testovaných osob.

Cílem je změřit velikost zornic a jejich reakci na světelný podnět a získat tak informace o závažnosti srdečního selhání pacientů. Vzhledem k velmi individuálnímu průběhu onemocnění vědci doufají, že vyšetření zornice poskytne informace o závažnosti onemocnění. Z přibližně 500 000 lidí, kteří jsou každoročně v Německu hospitalizováni kvůli akutnímu srdečnímu selhání, jich 40 000 zemře.

V současné době již pupilometrie a pohled do oka dokáže odhalit nemoci, jako je Alzheimerova choroba, deprese, cukrovka, revmatismus, Parkinsonova choroba, lipometabolické poruchy, onemocnění štítné žlázy a vysoký krevní tlak. Vzhledem k velmi individuálnímu průběhu onemocnění vědci doufají, že vyšetření zornice poskytne informace o závažnosti onemocnění.

Zdroj: DOZ 11/2023