Cena pro odpovědnou firmu si klade za cíl stát se inspirací v napodobování dobré praxe v oblasti CSR mezi firmami, které se zabývají oční optikou.

V posledních několika letech se začal veletrh SILMO zabývat společenskou odpovědností firem a ochranou životního prostředí (CSR). SILMO věří, že tak pomůže přimět profesionály v oboru, aby brali v úvahu i důležitost odpovědného přístupu k životnímu prostředí. Nabízí příležitosti k diskusi a sdílení zkušeností s cílem spoluvytvářet nejlepší možná řešení.

V letošním roce se SILMO rozhodlo jít ještě o krok dále a doprovázet optickou komunitu na zásadní, ale někdy složité cestě k CSR, a proto vyhlašuje cenu Odpovědná firma, která ocení pokrok v oblasti společenské a environmentální odpovědnosti.

Tato cena je otevřena všem vystavovatelům a cílem je vyzdvihnout jednu společnost z optického sektoru za její příspěvek ke snižování ekologické stopy a optimalizaci jejího sociálního dopadu. SILMO má v úmyslu podporovat spíše napodobování než soutěžení mezi společnostmi. Postup podávání přihlášek umožní shromažďování příkladů dobré firemní praxe. A na tyto příklady dobré praxe bude směřovat pozornost, aby se staly inspirací pro ostatní. Navíc všechny zúčastněné společnosti obdrží několik individuálních doporučení pro jejich další rozvoj.

SILMO spojilo své síly s agenturou Hyssop, lídrem v oblasti CSR, která vypracuje podmínky pro udělení ceny a zároveň zajistí hodnocení účastníků soutěže. Hodnotit bude nezávislá porota složená z odborníků na optiku, designéra a odborníků na CSR (včetně CSR novinářů a konzultantů společnosti Hyssop). Porota se sejde v polovině září.

Vítězná společnost bude vyhlášena 30. září během večera SILMO d’Or.

Více na silmoparis.com

Pro nákup vstupenek se zaregistrujte zde

Pro více informací zkontaktujte zastoupení veletrhu v CZ a SK: visitor@francouzskeveletrhy.cz