Amélie Morel, prezidentka veletrhu SILMO PARIS, se s námi podělila o novinky, které se chystají pro letošní ročník.

Nový reklamní slogan pro ročník 2023 zní „Generace SILMO“. Jak tento slogan vznikl?
K této volbě nás vedlo několik důvodů – racionálních i emocionálních. Již více než 50 let zůstává SILMO Paříž prvním a nejstarším odborným veletrhem, který se podílí na fungování světového průmyslu optiky a brýlí a tvoří jeho historii. Několik generací odborníků a profesionálů v oboru bylo svědky rozvoje byznysu i samotného veletrhu. Ve skutečnosti řada společností vystavuje každý rok na SILMO Paříž od jeho prvního konaní v Oyonnax v roce 1967! Skvělým příkladem je společnost Morel, která nevynechala jediný ročník.
Tuto kontinuitu vyjadřuje i slogan „Generace SILMO“: pocit, že se něco předává z generace na generaci, a to prostřednictvím velkých i malých společností. Tento rozměr je důležitý pro dynamiku odvětví, jehož profesionálové pocházejí z různých koutů oboru: mladí i ne tak mladí sdílejí své názory a společně postupují vpřed. A tak se SILMO Paříž v průběhu let přirozeně stalo místem setkávání, kam se všichni velmi těší.

Znamená to, že pojem sounáležitosti s oborem je skutečně reálný a důležitý?
SILMO je postaveno na myšlence komunity, která stojí za stejnými hodnotami a má stejné ambice. Můžete nás dokonce nazvat velkou rodinou. Právě na tomto základě vznikl koncept „rodiny SILMO“. Je to místo setkávání všech iniciativ, showroomů a veletrhů, které pořádáme po celém světě.
Samozřejmě, toto není žádný kouzelný svět vzdálený od reality, nemusíme se vždy shodnout, může docházet k napětí, námitkám a rozdílným názorům, ale nakonec se veletrhu SILMO daří nasměrovat veškerou svou energii k uspokojení celého optického odvětví.

Je dlouhodobý úspěch akce také otázkou zachování stejné struktury a základů, generaci po generaci?
Každá generace rozvíjí postoje a chování, které vyplývají ze socioekonomického kontextu, ve kterém je vychovávána. Symbolický koncept „Generace SILMO“ je způsobem, jak položit pevné základy a demonstrovat strategii veletrhu, který se koná po každý rok, přičemž jeden ročník plynule přechází v další a vytváří tak koherentní celek. SILMO je tak díky stabilitě organizace solidní institucí. Každý člen dozorčí rady je opravdu zapojen do jeho organizce a logistické týmy pracují po celý rok. Tato atmosféra soudržnosti všechny skutečně přitahuje a vystavovatelé i návštěvníci k ní cítí náklonnost. Tato stabilita se utvrzuje, generace po generaci, navzdory krizím a výzvám, jako byl např. covid.
Díky své dlouhodobé vizi a prozíravosti si SILMO získalo každou generaci. Je to mnohem víc než jen veletrh, je to místo, kde se všichni setkávají.

Děkujeme za rozhovor.

Více na silmoparis.com

Pro nákup vstupenek se zaregistrujte zde

Pro více informací zkontaktujte zastoupení veletrhu v CZ a SK: visitor@francouzskeveletrhy.cz