komerční sdělení

Systémy péče o kontaktní čočky se neustále zlepšují a výrobci roztoků se snaží najít takové složení pro péči o kontaktní čočky, které by zajistilo čisticí i dezinfekční účinky. Kromě toho je také důležitý výsledný komfort nositele s nasazenými kontaktními čočkami. Celosvětově patří mezi zlatý standard v péči o měkké kontaktní čočky roztoky z řady ReNu a jeho jednotlivé typy vykazují určité odlišnosti.

Renu® ADVANCED víceúčelový roztok zdravotnický prostředek

Základní rozdíl mezi roztoky ReNu Advanced, ReNu Multiplus a ReNu MPS Sensitive Eyes je v obsahu povrchově aktivních látek a typu dezinfekčního systému. ReNu Advanced obsahuje povrchově aktivní látky poloxamin a poloxamer 181, zatímco ReNu Miltiplus a MPS Sensitive Eyes má jen jedno povrchově aktivní činidlo, kterým je poloxamin. Novinkou pro ReNu Advanced je trojitý dezinfekční systém, který zahrnuje polyaminopropyl buguanid (PAPB: 0,5 ppm), polyquaternium (PQ-1: 1,5 ppm) a alexidin (2,0 ppm). Ostatní roztoky skupiny ReNu využívají pouze jeden dezinfekční systém, jakým je polyaminopropyl. Všechny tyto roztoky lze používat pouze při péči o měkké kontaktní čočky, jak hydrogelové, tak silikon-hydrogelové. Nejsou tedy doporučeny pro RGP nebo hybridní kontaktní čočky. Nový roztok ReNu Advanced nabízí nejen jedinečný trojitý dezinfekční účinek, ale také duální systém činidel, které zajišťují výborné čisticí a dezinfekční vlastnosti a zvlhčují čočky v průběhu celodenního nošení (až 20 hodin). Velmi oblíbeným roztokem mezi nositeli kontaktních čoček je také roztok Biotrue. Oba roztoky jsou určené pro čištění a uchovávání čoček, odstraňují proteinové usazeniny, dezinfikují čočky, jsou vhodné k oplachování čoček a zvlhčují je. Trojitý dezinfekční systém u ReNu Advanced ničí až 99,9 % patogenních mikroorganismů během 4 hodin.
Roztok Biotrue je inspirovaný prostředím oka, má stejné pH jako zdravé slzy a stejnou zvlhčující složku, která se vyskytuje v očích. Biotrue zachovává prospěšné slzné proteiny (lysozym) v jejich aktivním stavu, zatímco z povrchu kontaktních čoček odstraňuje denaturované proteiny. Víceúčelový roztok Biotrue pak díky duálnímu dezinfekčnímu systému ničí také 99,9 % mikroorganismů. Všeobecně se nedoporučuje tyto roztoky vzájemně kombinovat, výrobce doporučuje uživatelům případnou změnou za ReNu Multiplus vyzkoušet ReNu Advanced. Prémiovým produktem i nadále zůstává roztok Biotrue, a to zejména kvůli výhodám svého složení.
Vzhledem ke klinickému testování a sledování mikrobiální účinnosti roztoků se rozhodla Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) vyhodnocovat metody a dezinfekční účinnost roztoků určených pro péči o kontaktní čočky, evidované pod normou ISO 14729. Ta zahrnuje dvě metody testování, a to samostatný test (Stand-Alone test) a režimový test.

Samostatný test
Samostatný test měří možnosti regenerace mikroorganismů vystavených působením samotného roztoku, a to bez kontaktní čočky. Norma ISO 14729 určuje antimikrobiální účinnost roztoku na bakterie, plísně a kvasinky. Pokud roztok vyhovuje daným požadavkům a prokáže snížení počtu bakterií o 3 řádové jednotky (log jednotky) a kvasinky o 1 řád, může být označován za „dezinfekční roztok“. Log jednotka je standardní jednotka redukce používaná mikrobiology k popisu dezinfekční účinnosti. 1 logaritmická jednotka odpovídá snížení počtu mikroorganismů o 90 %, 2 log jednotky snížení o 99 % a 3 log jednotky znamenají snížení o 99,9 %. Víceúčelové roztoky, které nesplňují kritéria samostatného testu pro dezinfekční roztoky, mohou být posuzovány podle režimového testu.

Režimový test
Režimový test měří obnovu patogenních organismů, které byly naneseny na kontaktní čočku a následně podrobeny procesu čištění / dezinfekce podle označení produktu nebo pokynů pro klienty. Režimový test využívá veškerá doporučení spojená s čištěním a dezinfekcí kontaktních čoček, včetně typu roztoku, čoček a pouzdra na kontaktní čočky. Výrobky, které nesplňují kritéria samotného testu, ale splňují režimová kritéria, bývají označovány jako dezinfekční režim, nemohou však být zařazeny jako MPS nebo MPDS. MPDS jsou víceúčelové dezinfekční roztoky, které vyhovují požadavkům samostatného testu na log redukci níže uvedených patogenů. Roztoky s nižší úrovní dezinfekce odpovídající režimovému testu se označují jako MPS – roztoky s dezinfekčním režimem. I když by mohl teoreticky existovat produkt s dezinfekčním režimem, není pravděpodobné, že by byl komerčně dostupný. Všechny roztoky firmy Bausch + Lomb jsou dle FDA schváleny výhradně jako víceúčelové dezinfekční roztoky (MPDS). Také označení na etiketách obalů je provedeno způsobem, který je pro uživatele srozumitelný a jasně identifikuje jednotlivé kroky, které roztok pro péči o kontaktní čočky umožňuje v souladu s testovacími kritérii FDA. Je důležité, aby nedošlo např. k záměně s čisticími prostředky pro domácnost.

Širokospektrá dezinfekce
Ve skutečnosti jsou kritéria ISO samostatného testu dezinfekce překonána u obou roztoků, jak u ReNu Advanced, tak u Biotrue. Vynikající širokospektrá antimikrobiální dezinfekce účinná proti FDA/ISO definovaným mikroorganismům a řadě klinicky významných patogenů, výrazně převyšuje standardy pro dezinfekční účinky u Serratia Marcescens, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Fusarium Solani a dalších. Nové složení ReNu Advanced nabízí účinnou dezinfekci s celkově nižší koncentrací dezinfekčního činidla.
Roztok ReNu Advanced byl také testován proti mnoha klinicky izolovaným organismům, včetně methicilin rezistentního Staphylococcus Aureus (MRSA), methicilin rezistentního Staphylococcus Epidermidis (MRSE), A. Xylosoxidans, D. Malovororans, aspergillus Fumigatus a Fusarium oxysporum. I zde byla prokázána širokospektrá antimikrobiální účinnost.

Jak správně čistit kontaktní čočky
Doporučený postup pro každodenní čištění, dezinfekci a odstranění proteinových usazenin lze shrnout do tří kroků. Zaprvé kápněte alespoň 3 kapky roztoku ReNu Advanced na každou stranu čočky a po dobu 20 sekund ji jemně promněte. Ve druhém kroku roztokem obě plochy čočky opláchněte po dobu 5 sekund. Třetím krokem je vložení čistých kontaktních čoček do pouzdra na čočky s následným naplněním pouzdra čerstvým roztokem. Nechejte v roztoku alespoň 4 hodiny. Po každém vyčištění čoček je nutné použitý roztok vždy vylít. Proces mnutí a oplachování čoček je v souladu s režimy víceúčelových roztoků ReNu Multiplus a ReNu MPS Sensitive Eyes. Systém mnutí a opláchnutí čoček pomáhá předcházet ulpívání mikrobů na kontaktních čočkách, zamezují tvorbě biofilmů a snižují kolonizaci bakteriemi na čočkách a v pouzdrech.
Veškerá zjištění o výhodách nového roztoku ReNu Advanced jsou podložena klinickými studiemi. Jednou z nich je studie, ve které používalo tento roztok 197 nositelů hydrogelových a silikonhydrogelových kontaktních čoček po dobu 3 měsíců, s plánem kontrolních návštěv v 1., 2. a 3. měsíci. Pomocí dotazníkového šetření poskytli subjektivní hodnocení zaměřené na komfort po nasazení čoček, celodenní komfort, komfort na konci dne, snadnou manipulaci s čočkami – nasazení a sundávání, pocit suchých očí, zrakovou ostrost, vidění za snížených světelných podmínek, čistotu čoček po jejich vyjmutí a celkový dojem. Všechny odpovědi byly vyhodnoceny jako kladné. Pomocí štěrbinové lampy bylo při každé kontrolní návštěvě provedeno také vyhodnocení aplikace kontaktních čoček a zaznamenány případné klinicky významné nálezy. Výsledky prokázaly bezpečné používání roztoku s vysokou dezinfekční účinností, nebyly shledány žádné nežádoucí účinky. Také provedené vitální barvení povrchu rohovky po 2 hodinách po aplikaci čoček, neprokázalo statisticky významná zjištění ve srovnání s jinými roztoky.
Jedním z častých dotazů klientů je možnost ponechání čoček v roztoku v případě, že je nebudou určitou dobu nosit. V případě, že jsou čočky uchovávány v neotevřeném pouzdře, lze je takto „skladovat“ až 30 dní, před nasazením čoček je však nutné je pečlivě vyčistit a vydezinfikovat čerstvým roztokem. ReNu Advanced také není určen pro kapání přímo do oka, nelze ho tedy nahrazovat za zvlhčující kapky.
Nejlepší je skladovat roztok při pokojové teplotě a chránit ho před mrazem.
Z výčtu vlastností nového roztoku ReNu Advanced je zřejmé, že nositelům kontaktních čoček nabídne řadu inovací v systému péče o kontaktní čočky. Kontaktologové tak budou mít k dispozici další roztok, který mohou doporučit svým klientům nosící měkké kontaktní čočky.

autor: doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Renu® ADVANCED víceúčelový roztok zdravotnický prostředek
Název a složení: Renu® ADVANCED víceúčelový roztok. Sterilní izotonický roztok, obsahuje: poloxamin, poloxamer 181, diglycin, citrát sodný, kyselinu boritou, boritan sodný, edetát disodný a chlorid sodný, konzervovaný trojitým dezinfekčním systémem (polyaminopropyl biguanid 0,00005 %, polykvaternium 0,00015 % a alexidin 0,0002 %). Použití: Víceúčelový roztok na kontaktní čočky, ošetřuje, čistí, odstraňuje bílkoviny, dezinfikuje, oplachuje, uchovává všechny měkké kontaktní čočky včetně silikon-hydrogelových. Přípravek lze používat 90 dnů od otevření.
Pokyny: Na každou stranu povrchu čoček nanést alespoň 3 kapky roztoku a jemně potírat 20 sekund. Poté každou stranu čoček důkladně opláchnout roztokem alespoň 5 sekund. Vyčištěné kontaktní čočky uložit do pouzdra na čočky a pouzdro naplnit čerstvým roztokem Renu® ADVANCED. Roztok nechat působit nejméně 4 hodiny. Kontraindikace: Nepoužívat v případě přecitlivělosti na kteroukoli složku přípravku. Nežádoucí účinky: Pocit bodání, pálení nebo svědění očí (podráždění), pohodlí je menší než při prvním vložení čočky do oka, pocit něčeho v oku (cizí těleso, poškrábaná plocha), nadměrné slzení oka, neobvyklý výtok z oka, zarudnutí oka, snížená ostrost vidění (špatná zraková ostrost), rozmazané vidění, duhy nebo halo efekt kolem objektu, citlivost na světlo (fotofobie) nebo suchost očí. V případě výše uvedeného je třeba přestat s používáním roztoku a kontaktovat očního specialistu. Podmínky uchovávání: Uchovávat při pokojové teplotě. Balení: 60 ml, 360 ml. Revize: 10/2021 Výrobce: Bausch & Lomb Incorporated, 1400 North Goodman Street, Rochester, NY 14609 USA. Před doporučením pacientovi se seznamte s úplním zněním návodu k použití, který je součástí každého balení roztoku nebo na adrese: Bausch & Lomb, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7. URČENO PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.
Biotrue® multi-purpose solution zdravotnický prostředek
Název a složení: Biotrue® multi-purpose solution – víceúčelový roztok. Sterilní, izotonický roztok obsahující hyaluronan, sulfobetain, poloxamin, kyselinu boritou, boritan sodný, edetát disodný a chlorid sodný a duální dezinfekční systém (polyaminopropyl biguanid 0,00013 % a polyquaternium 0,0001 %. Použití: Víceúčelový roztok na kontaktní čočky, určený k dennímu čištění, odstraňování proteinů, oplachování, k chemické dezinfekci a uchovávání všech měkkých (hydrofilních) kontaktních čoček, včetně silikonhydrogelových. Přípravek lze používat 90 dnů od otevření. Pokyny: Na každou stranu povrchu čoček nanést alespoň 3 kapky roztoku a jemně potírat 20 sekund. Poté každou stranu čoček důkladně opláchnout roztokem alespoň 5 sekund. Vyčištěné kontaktní čočky uložit do pouzdra na čočky a pouzdro naplnit čerstvým roztokem Biotrue®. Roztok nechat působit nejméně 4 hodiny. Kontraindikace: Nepoužívat v případě přecitlivělosti na kteroukoli složku přípravku. Nežádoucí účinky: Štípání, pálení nebo svědění (podráždění) očí, nepříjemné pocity – horší než při první aplikaci čočky, pocity cizího tělíska v oku, nadměrné slzení, neobvyklá produkce sekretu, rudnutí oka, snížená ostrost vidění, zamlžené vidění, zamlžení nebo halo efekty kolem předmětu, citlivost na světlo (fotofobie) nebo suché oko. V případě výskytu kteréhokoli z těchto příznaků je potřeba čočky okamžitě vyjmout, prohlédnout, očistit a dezinfikovat před dalším vložením. Pokud potíže přetrvávají je nutné konzultovat svého očního specialistu, aby bylo možné předejít vážnému poškození očí. Podmínky uchovávání: Uchovávat při pokojové teplotě.
Balení: 60 ml, 100 ml, 300 ml. Revize: 6/2018 Výrobce: Bausch & Lomb Incorporated, 1400 North Goodman Street, Rochester, NY 14609 USA. Před doporučením pacientovi se seznamte s úplným zněním návodu k použití, který je součástí každého balení roztoku Biotrue® multi-purpose solution nebo na adrese: Bausch & Lomb, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7. URČENO PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.