Společenstvo českých optiků a optometristů po roce opět přistoupilo k modelu sloučení několika důležitých i atraktivních akcí do jednoho termínu a na jedno místo. V sobotu a v neděli 3. a 4. června se v Praze uskuteční vzdělávací SILMO Akademie, valná hromada SČOO, výstava SILMO Showroom a taky večírek s tolik oblíbenou hudbou a tancem:-)

Redakce poprosila tajemníka Společenstva Ing. Pavla Šebka, aby nám všechny akce, které pro nás Společenstvo chystá, přiblížil.

Pane Šebku, už vloni proběhla vaše společná akce se SILMO Paris a vzdělávání SILMO Akademie. Vaše spolupráce tedy pokračuje?

Ano, snažíme se přijít s něčím novým. V minulosti jsme organizovali mnoho kongresů s účastí i přes tři sta optiků a optometristů, ale to bylo v době povinného celoživotního vzdělávání, kdy bylo potřeba sbírat body na kreditovaných vzdělávacích akcích a ty pak prokazovat při pravidelné registraci na MZ. Povinnost celoživotního vzdělávání v takové podobě však pro náš obor bohužel skončila a s ní i velká účast na našich kongresech poklesla okamžitě na třetinu. Pak se objevil covid a související opatření, která nám dva roky neumožňovala se setkávat a zároveň tím narušila zaběhlé sociální zvyky. Navíc, účastníci posledních již menších kongresů si stěžovali, že se témata přednášek opakují, jsou moc teoretická a nepřednáší je zahraniční odborníci.

Proto jsme se přizpůsobili době i požadavkům a přicházíme s novým konceptem. Akce bude příjemnější, méně školometská, více společenská a zážitková, ale přesto při ní proběhne i valná hromada a bude se mezinárodně vzdělávat, a to navíc o zcela nevyčerpaných a současných i budoucích profesních problémech!

Už víte, kdo přijede letos a o čem bude přednášet?

Přijedou přednášet přední světoví odborníci s informacemi z oblastí oborových trendů současnosti, kterými jsou myopie, udržitelnost, zdravé stáří a diskutovat se bude i o pozici optiků a optometristů ve společnosti.

Přednášky jsou rozděleny do dvou dnů, je tam i nějaké tematické dělení?

Ne, celé vzdělávání je koncipováno jako jeden celek.

Témata jako uhlíková stopa a udržitelnost spolu se všemi opatřeními, která se na nás kvůli boji proti změně klimatu valí, nejsou všemi přijímány úplně bez výhrad. Někdo požaduje radikálnější opatření a druhý už je z toho všeho unavený a má spíše strach, co tyto změny přinesou. Jak bude vzdělávání tuto skutečnost reflektovat?

Ano, i mně osobně jsou některá tato témata a především tlak, se kterými jsou prosazována, často proti srsti. Například, mám rád skvěle znějící motory a netěším se vůbec na povinně naordinované elektroauto.

Ale, jak jste řekla, tato agenda se valí na celou společnost a ta jimi začíná být více a více ovlivňována. Každý, kdo cestuje na západ od našich hranic a přes Atlantik, vidí, jak se tam názory a preference společnosti v těchto oblastech vyvíjí. Z nespočetných zkušeností je zároveň jasné, že se stejně začínají s mírným zpožděním vyvíjet i u nás. A ta měnící se společnost – to jsou naši zákazníci v očních optikách. Z profesního hlediska nejde tolik o naše osobní názory a pohledy na toto dění, ale o přizpůsobení se požadavkům našich zákazníků.

Bezpečnostní pásy v autech, recyklace… dnes samozřejmé věci se zpočátku také zdály nesmyslné. Dokonce i způsobení autonehody pod vlivem alkoholu bývalo v Americe ještě před několika desetiletími omluvou a výhodou při právním řešení následků. Doba se mění a společnost s ní.

Dovolte mi ale vysvětlit praktický přínos přednášek pro účastníky akce.

Témata jako udržitelnost nám dnes dávají zcela nové možnosti oslovení zákazníků a komunikace s nimi. Měli bychom být připraveni, že budeme muset přizpůsobovat své podnikání nadcházejícím požadavkům trhu. Zároveň, přes všechnu propagandu, nebude určitě úplně hloupé ani zbytečné, když se začneme chovat i ve svém podnikání ekologičtěji. Jak máme nové podnikatelské výzvy spojené s udržitelností vlastně chápat? Jak s tím v optikách začít? Přijďte si poslechnout teoretičtější přednášku na toto téma od Dr. Antonie Chitty a následně praktičtější od Elaine Grisdale.

Na optickém trhu se objevují stále další eko produkty, především obroučky. Jak to s nimi doopravdy je (neboli jaký mají eko-kredit), jak se v nich vyznat, jak je vysvětlovat a prodávat zákazníkům? Odpovědi získáte během přednášky Fionny Anderson.

Epidemie myopie je téma diskutované v našem oboru intenzivně během posledních dvou let. Objevuje se mnoho metod a výrobků k jejímu řešení. Neexistují zatím dlouhodobé průzkumy, které by jasně dokazovaly funkčnost, výhody a nevýhody jednotlivých možností a porovnávali je vzájemně, situace je poměrně chaotická. Proto jsme oslovili dva přední světové odborníky na myopii a oni opravdu přijedou přednášet. Profesorka Kathryn Saunders probere v sobotu na začátku akce celé téma teoreticky a předá informace o nejnovějších trendech v léčbě myopie. Doktor Patrik Richardson naopak poskytne praktické informace a rady, jak začít myopii v očních optikách řešit, a to v neděli na závěr akce.

Podle všemožných statistik i naší zkušenosti se obyvatelé naší časti světa dožívají stále vyššího věku, a samozřejmě potřebují korekci zraku. Toto výrazně mění klientelu našich optik, včetně jejích specifik a nemocí. Jak může naše profese vhodnou korekcí zraku prakticky pomáhat těm nejstarším mezi námi? Jak vyšetřovat staršího zákazníka a komunikovat s ním s ohledem na jeho zdravotní stav? Přijďte si poslechnout dvě přednášky přesně na tato témata, jednu od profesora Davida Elliota a druhou opět od Elaine Grisdale.

Jaké můžeme očekávat budoucí trendy v oční optice? O tom promluví jeden z nejpovolanějších – mnohaletý ředitel veletrhu SILMO Paris, pan Eric Lenoir.

Společné zamyšlení při otevřené diskusi nad významem a postavením našeho oboru a nutností jeho propagace tímto směrem v celé společnosti určitě prospěje všem k povýšení našeho profesního povědomí, a třeba i Společenstvu v nasměrování dalších aktivit. Tento seminář bude moderovat mezinárodně uznávaný pan Stephen Caunter.

Vidíte, že témata, která se vám možná zdála lehce odtažitá, jsou ve skutečnosti velmi zajímavá a až překvapivě praktická. A navíc je přednášejí zahraniční lektoři, kapacity ve svých oborech. A vše bude tlumočeno do češtiny. Co víc si přát?

Pokud nejsem členem SČOO a přednášky by mě zajímaly. Mám nějakou šanci se na ně dostat?

Sobotní vzdělávání, valná hromada, večerní party a následně nedělní celodenní vzdělávání je určeno pouze pro naše členy, a to zdarma. Od nečlenů vybíráme za účast 1500 Kč, ale dáme jim za to ve stejné hodnotě základní členství v našem Společenstvu na jeden rok zdarma, což jim účast umožní.

Všichni, členové i nečlenové SČOO, prostě celá odborná veřejnost má volný přístup na nedělní výstavu SILMO Showroom.

Kde bude celá akce probíhat? Jak jste místo konání akce vybírali?

Akci jsme nazvali Víkend SČOO a jejím smyslem je nabídnout členům pohodový profesní víkend s neupjatým přílivem nových hodnotných informací, včetně valné hromady, večerní party a mezinárodní výstavky brýlí, a to vše na atraktivním místě.

Letos jsme vybrali zcela unikátní místo v úplném centru historické Prahy, těsně vedle Vltavy u Karlova mostu a s možná nejkrásnějším výhledem na pražské panorama. Akce proběhne ve dvou objektech, které spolu sousedí, jsou od sebe vzdálené pouhých třicet metrů a oba se nachází na Novotného lávce.

Sobotní i nedělní vzdělávání a sobotní valná hromada proběhnou v perfektně vybavených přednáškových prostorách Klubu techniků.

Sobotní večerní Party a nedělní výstava SILMO Showroom Praha pak proběhnou v prostoru Klubu Lávka. Kromě velmi zajímavých vnitřních prostor zde budeme mít k dispozici i zahradní terasy s intimním výhledem na Karlův most a nedaleký Pražský hrad v pozadí i s případnou možností výletů na lodích. Představte si, jaká vznikne scéna, až se po dni plném informací setmí, budeme jíst a pít za doprovodu hudby a město zapne osvětlení pražských dominant?!

Akci doprovodí i výstava SILMO Showroom. Co si pod tím máme představit? Půjde tam objednávat nové zboží, anebo je to čistě jen ochutnávka toho, co bude na SILMU?

Prezentace budou poměrně jednoduché, žádné velkolepé stánky a neony, jen stoly, na kterých budou k vidění i k objednání exponáty vystavované na mezinárodním veletrhu SILMO v Paříži, ale v ČR běžně ne. Setkat se zde bude možno se zástupci těchto firem a prodiskutovat a dohodnout s nimi dle libosti cokoliv.

Tato výstavka bude během neděle volně přístupná celé profesní veřejnosti, a to kdykoliv mezi 10. a 19. hodinou, včetně drobného pohoštění.

Kolik vystavovatelů a z kolika zemí se přijede do Prahy představit? Jaké zboží budou vystavovat?

Výstava SILMO Showroom je sice součástí akce “Víkend SČOO”, ale má ji zcela v gesci veletrh SILMO Paris a jeho zastoupení v ČR společnost Active Communication. My v tuto chvíli jen víme, že by mělo vystavovat přibližně 30 velmi prestižních firem.

My, z pohledu SČOO, i tuto výstavu chápeme v podstatě jako vzdělávání. Jako seznámení profese v ČR s aktuálními světovými trendy, a to především v oblasti obrouček.

Po prvním dnu přednášek bude následovat Valná hromada SČOO. Jak často se tyto hromady konají a má ta letošní nějaké speciální téma?

Dle stanov musíme valnou hromadu organizovat minimálně jednou v kalendářním roce, což děláme. Specialitou té letošní budou volby do představenstva.

Na co by se SČOO chtělo do budoucna zaměřit?

Na povyšování oborů oční optika a optometrie a nastavení jejich výhodného a pevného postavení, a to jak dnes, tak i pro budoucí generace. A samozřejmě na praktické rady a pomoc našim členům v jejich každodenním profesním působení a podnikání.

Považujete valnou hromadu za nejdůležitější kanál komunikace mezi Společenstvem a jeho členy?

Ano, o čemkoliv si můžeme privátně podiskutovat po telefonu nebo e-mailem, ale co se otevřeně prodiskutuje a schválí na valné hromadě, to platí. Valná hromada je nejvyšším orgánem našeho spolku.

Lidem se většinou nechce moc se něčeho účastnit, brát na sebe zodpovědnost. To není jen problém u SČOO, ale i v jiných organizacích. Proč by měli být vaši členové aktivní a valné hromady se zúčastnit?

Jsou členy Společenstva, a mají se proto dle stanov účastnit své valné hromady, prodiskutovat, připomínkovat, schvalovat – a tím vším umožnit další existenci spolku a také ovlivňovat jeho směrování i jeho vliv na vývoj profese.

Po prvním dnu vzdělávání a po valné hromadě bude následovat party s populárním DJ Shafffem, který se osvědčil na večírcích Opty. Zábava je zaručena. Nemáte obavu, že posluchači budou po sobotním večírku unavení a že se to projeví na účasti v nedělní části přednášek?

Nemám obavu. Sobotní vzdělávání, valná hromada a party zábava, i nedělní vzdělávání a výstava – to vše je tentokrát chápáno jako jeden blok, který v sobotu začne v jednu odpoledne a skončí nejspíš před půlnocí a bude pokračovat v neděli po celý den. Jídlo a pití v průběhu bude zajištěno. Smyslem sobotní party tentokrát není trsat až do rána, ale spíš se po dni plném informací a oficialit na valné hromadě sblížit také v uvolněnější atmosféře, dobře se najíst a napít a DJ Schafff bude fungovat jako generátor radosti a energie do druhého dne, to mu jde výborně.

Spolupráci s veletrhem SILMO jste navázali už vloni. Letos je druhý ročník. Plánujete dlouhodobou spolupráci?

Společnou akci jsme plánovali už před covidem, ale ten nám trochu zamíchal karty. Ano, rádi bychom ve spolupráci se SILMO pokračovali a akci dál povyšovali.

Chcete tuto akci pořádat vždy v Praze? Uvažovali jste třeba o pořádání akce někde v přírodě?

Zajímavý nápad. No, když bude akce sílit a bude hojně navštěvovaná, tak se může dít cokoliv a kdekoliv.

A na závěr – co byste si přál, jak by celá akce Víkend SČOO 2023 měla dopadnout, abyste byl spokojený?

Jako vždy, budu spokojený jedině, když budou všichni zainteresovaní spokojení. Když výsledkem bude to, že čeští optici a optometristé získají velmi zajímavé a přínosné profesní informace, které jim dodají nápady a energii do dalšího profesního působení, díky seznámení se s exkluzivními brýlemi a propojení s jejich výrobci budou zúčastněné oční optiky konkurenceschopnější a naši čeští spoluobčané budou nosit ještě hezčí a autentičtější brýle, přednášející i vystavující budou rádi, že vyrazili předat svoje vědomosti a představit své výrobky kolegům do Prahy a budou o akci nadšeně vyprávět doma, když SILMO bude rádo, že s námi do toho šlo a zařadilo Prahu mezi své každoroční akce, a když úspěšně proběhne valná hromada, tak budeme představenstvo i já více než spokojeni, protože tím se naplní jediný skutečný smysl pořádání této velmi složité a finančně náročné akce.

 

Za rozhovor poděkovala Soňa Fišerová