V pátek 2. prosince zorganizovalo Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené v Brně na SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné v prostorách vstupní haly školy program pro všechny, kteří se chtěli dozvědět více o používání kompenzačních pomůcek, které jim pomáhají v každodenním životě.  

Zájemci si mohli vyslechnout přednášky a zároveň klást dotazy zástupcům firem Adaptech, Numex, Spektra a Unioptik, kteří měli rozloženy své stoly s pomůckami okolo hlavního přednáškového bodu a prostoru pro publikum. Všechny pomůcky si mohli na místě vyzkoušet. Převažovaly elektronické, především programy pro PC a tablety, doplněny byly však i ryze praktickými.

Byl patrný důraz na poskytnutí přesných a věcných informací. Účastnící si navzájem vyměňovali zkušeností a ptali se na všechno, co s pomůckami souvisí – tj. které se používají nejvíce, zdali umí to, co dotyční potřebují, jaká je jejich ovladatelnost, cena, jestli lze na pomůcku získat příspěvek, i to, jaké jsou nové možnosti určité pomůcky oproti variantě již existující.

Práce s textem v Androidu

 

Android pro zrakově znevýhodněné

Vzhledem k tomu, že kompenzační pomůcky se stále vyvíjejí a nabízejí nové možnosti, byla velmi podrobně obrazově i slovně pojata přednáška o možnostech Androidu a práce s textem z internetového vyhledavače. Většina systémů pracuje s texty vypracovanými jejich autorem, nikoliv s texty již vytvořenými někým jiným. Představovaný systém umožňuje text z webu zkopírovat a odfiltrovat z něj elementy, které v něm zrakově znevýhodněným vadí.

Pro ilustraci si uvedeme výše řečené na příkladě. V textech (nejen) na webu je důležitá jejich hierarchie (např. nadpis, perex – tj. úvod textu, názvy kapitol, vlastní text atd.) a posloupnost (mj. i to, kde jsou v textu vloženy obrázky a reklamy). Když systém čte takto uspořádaný internetový text zrakově znevýhodněnému, zní to až mechanicky, protože dotyčný slyší vše vyjmenováno slovy, včetně oznamování hierarchie. Uslyší tedy i toto: „Nadpis 1, obrázek, popisek obrázku, reklama.“ Aby mohl dotyčný slyšet text souvislý, může si oznamování hierarchie či upozornění, že následuje obrázek, tlačítky na telefonu k tomu určenými vymazat (systém mu opět hlásí slovem: „Vymazat“). Uvedený systém byl pochválen pro jeho svižnost a rychlost.

Kamerové lupy pro různé generace

Firma Unioptik měla vystaveny čtyři systémy, přiblížíme si alespoň stručně tři z nich.

L Mano XXL

Kamerová lupa Videomatic

Nejpopulárnějším z nich je kamerová lupa Videomatic – jednak je pro uživatele jednoduchá na ovládání a také je cenově nejpřístupnější. Má plochou LED obrazovku (20″, tj. úhlopříčka cca 49 cm). Monitor se dá napolohovat výškově i stranově, stolec je hybný v osách X a Y a má aretační brzdu. Lze nastavit tři typy osvětlení textu (100 %, 50 % a 0 % světla).

Velmi důležitá je červená vodicí linka na obrazovce pro orientaci v textu (což platí pro všechny systémy u všech firem) a čtyři dobře viditelná i hmatatelná tlačítka na spodní části obrazovky. Mechanická tlačítka hrají obecně důležitou roli o

pět u všech takových systémů. Zástupci firmy zmínili, že i díky tomuto detailu se pomůcku naučila ovládat i 83letá paní, která do té doby nepoužívala počítač, ale ráda četla, takže měla velkou motivaci.

Kamerová lupa MANO EDU má funkci rozdělené obrazovky a dodává se obvykle s druhou přídavnou obrazovkou. Zvětšuje až 60×. Ovládání je buď mechanickými tlačítky či dotykově. Lupa má hlasový výstup v několika jazycích.

Tablet s displejem 7″, který lze lehce překlopit do podoby velké lupy do ruky (zvětšuje až 28×) a lze jej umístit i na externí stojan, nese název MANO XXL. Je lehký na přenos a dobře se s ním manipuluje. Dají se s ním snímat knihy či časopisy, ale také nápisy či značky, což bylo předvedeno na místě přečtením cedule s názvem školy). Vydrží bez nabití až tři hodiny.

Brýle s dispejem na fotbal i koncerty

Pomůcka textReado

Firma Adaptech vsadila na brýle textREADO, které přibližují obraz obdobně jako divadelní kukátko, takže díky nim lze sledovat např. fotbalový zápas nebo koncert. Účastníci si je mohli hned nasadit a otestovat tuto jejich přibližovací funkci.

Zároveň se bylo možné podívat, jak pracuje kamerová zvětšovací lupa a čtecí zařízení. Dotyčná lupa nahrazuje dalekohled. Čtečka umí snímat text až do formátu A3, na místě snímala a četla leták. Zajímavostí je, že do nasnímané předlohy lze vpisovat přímo do dotykového monitoru lupy poznámky, což zájemci kvitovali. Monitor má 15″ či 24″ a zařízení vydrží 10 hodin bez dobíjení.

 

Ovládání počítače očima

Kompenzační pomůcky družstva Spektra

Výrobní družstvo nevidomých Spektra ukázalo, jak lze pod kamerovou lupou ve formě počítačové obrazovky zvětšit např. list s příklady pro slabozraké. Zároveň může být tento tištěný text přečten hlasovým výstupem. Tento typ pomůcek obecně usnadňuje výuku.

Spektra zároveň poskytuje diagnostiku pro ty, kdo nemohou komunikovat – pomocí oční navigace lze pracovat s počítačem. Jde o oční ovládání počítače Tobii PCEye (pro děti i dospělé). Komunikace se děje pomocí obrázků, písma nebo slov.

Zájemci se ptali také na program Look to Learn, který byl spuštěn na jednom z monitorů. Ten se ovládá opět oční navigací a vypadá spíše jako zábavná hra pro děti s těžším tělesným nebo kombinovaným postižením. Ve skutečnosti je předstupněm k budoucímu systematickému ovládání počítače očima.

Mluvící metr a další drobné kompenzační pomůcky

Praktické pomůcky Numex

Na stánku firmy Numex bylo možné vyzkoušet si především pomůcky praktické, pro každodenní život. Podle informací přímo od nevidomých je nejpoužívanější pomůckou mluvící váha (osobní i stolní), mluvící nabíječka baterií i kalkulačka, technicky zaměření ocení metr se zvukovým výstupem.

Používá se také mluvící čtečka jasu (pomocí které lze poznat, zdali je den, či noc). Čtečka barev oblečení s hlasovým výstupem pragmaticky předejde smíchání odlišných barevných oděvů při praní, esteticky umožní sladit si barvy, když chce člověk být pěkně oblečen. Při zkoušení této pomůcky se ukázalo, že funguje spolehlivě, jen zcela nerozezná přechody barev, takže hlásí převažující barvu. Do kategorie oblečení spadá ještě plastový dvoukroužek – párovač ponožek (ponožky s ním lze i prát).

Již klasikou je „hladinkoměr“, tj. indikátor hladiny oznamující, kdy je např. v šálku po okraj čaj či káva.

Spíše za „frajeřinu“ pro ty, kdo mají rádi technická udělátka, byl označen přenosný Braillův ministroj na cesty – má obdobný tvar jako odvíječ lepicí pásky a psací jehličku.

Velmi moderním pomocníkem jsou i digitální hodinky (kloubící v současnosti částečně funkci telefonu) s hlasovým výstupem.

Vysílačky VPN

V této souvislosti je třeba připomenout, že ve veřejné dopravě už dlouhodobě fungují vysílačky VPN, buď ve formě malého ovladače do kapsy (na výšku měří cca 8 cm), nebo se dávají přímo do slepeckých holí. Mají šest tlačítek a každé z nich má jinou funkci (tlačítko 3 indikuje číslo linky dopravního prostředku a směr jízdy). Vysílačka funguje oboustranně: zrakově znevýhodněnému usnadní orientaci v dopravě a řidiči hlásí, že k němu do vozidla zrakově znevýhodněný nastupuje.

Ze zkušeností těch, kdo VPN používají, lze v některých městech stát na ostrůvku kdekoliv, v některých je však třeba stát pouze u prvních dveří dopravního prostředku, aby VPN spolehlivě jeho číslo určila (vysvětlení zní tak, že pokud se za sebou zároveň vřadí např. tři tramvaje, mohla by VPN ohlásit jiné číslo, než dotyčný potřebuje, půjde však spíše o technický um navrženého řešení).

VPN se používá i při aktivaci semaforů či návaznostech další dopravy (např. vlaků). Funguje i v zahraničí.

Shrnutí

Setkání probíhalo v příjemné atmosféře. Lidé byli k sobě zdvořilí a řadili se u stolků se svými dotazy. Zrakově znevýhodnění informovali ostatní o praktičnosti pomůcek, se kterými se již setkali. Rodiče se snažili najít pro své děti co nejlepší možnosti. Studenti speciálně pedagogických oborů se seznamovali s funkcí pomůcek, aby měli potřebný přehled a mohli pomáhat svým budoucím studentům. Jinými slovy řečeno, organizátoři uspořádali potřebnou akci, podnětnou informačně i společensky.

 

autor: Eva Klapalová