Ve čtvrtek 10. listopadu 2022 uspořádala společnost HOYA v Praze prezentaci čoček Miyosmart, na níž vystoupil MUDr. Martin Hložánek, Ph.D., FEBO, MUDr. Natalia Vlasak, Ing. Mario Teul, M.Sc., a Ing. Ivan Vymyslický. V předsálí si zájemci mohli vyzkoušet i přístroj Lenstar Myopia. Všechny přítomné přivítal úvodním proslovem ředitel firmy HOYA Lens CZ RNDr. Alexander Řeha, MBA.

Dětská krátkozrakost – výskyt, budoucnost a přístupy k léčbě

Jako první odborník promluvil přednosta oční kliniky 2. LF UK a FN Motol v Praze MUDr. Martin Hložánek, Ph.D., FEBO. Na úvod krátce shrnul, co je to myopie, jak se dělí a jaké komplikace lze do budoucna očekávat. Předpokládá se, že v roce 2050 bude až 50 % populace myopické a 10 % bude vysoce myopické, což bude působit i další zdravotní komplikace. Jisté je, že velký vliv má genetika. Pokud jsou oba rodiče myopové, je až 5x vyšší pravděpodobnost myopie i u jejich dětí. Proto je nutné, aby děti trávily spoustu času venku. Denní světlo představuje totiž to správné světelné spektrum pro naše oči. Ohledně vlivu zrakové zátěže na myopii ale panuje mezi odborníky nejednota, protože akomodace není zátěžový faktor. MUDr. Hložánek zmínil také pravidlo 20 x 20 x 2, tedy po 20 minutách dívání se na monitor by se měl každý na 20 vteřin zahledět do dálky, a hlavně každý den strávit 2 hodiny venku.

Oftalmologové se musí snažit zachytávat premyopy a měřit u pacientů axiální délku, stanovit predikci, jak rizikový pacient je.

MUDr. Hložánek přiblížil i možné metody léčby myopických pacientů. Pro extrémní případy zmínil skleroplastiku. Dále existuje možnost využití Orto-K a speciálních kontaktních čoček, které ale nemusí být vždy vhodné pro děti, můžou být i rizikové. Široce promluvil o využití atropinu a o studiích ATOM 1 a ATOM 2, v nich se porovnávala bezpečnost a efektivita různých koncentrací kapek atropinu při progresi myopie v průběhu 5 let na skupině 400 dětí. Ze studie vyplynulo, že dávky 0,01 % atropinu byly efektivnější ve zpomalování progrese myopie a s nižními vedlejšími účinky ve srovnání s očními kapkami s vyšším podílem atropinu. Děti byly ve studii vždy dva roky, jednalo se o experiment. Není zatím nijak stanoveno, kdy se může znovu atropin nasadit.

MUDr. Hložánek představil i studii M.A.R.S, která se také zaměří na výzkum schopnosti vysoce ředěných atropinových kapek zpomalovat nadměrný nárůst délky oka. Studie se uskuteční ve fakultních nemocnicích v Praze a Brně a v Centru dětské oftalmologie BINOCULAR v Litomyšli. V současnosti probíhá nábor dětí. Více informací lze zjistit na https://www.m-a-r-s.cz/.

Výsledky 2-3-6leté studie brýlové čočky Miyosmart

Výsledky studie představila MUDr. Natalia Vlasak, Global Head of Medical and Scientific Affairs firmy HOYA.

Prototyp čočky DIMS vznikl v roce 2014. Už v období mezi srpnem 2014 a červenec 2015 bylo znáborováno 183 čínských dětí, které se zapojily do klinické studie, která byla prospektivní, randomizovaná a dvojitě maskovaná. 160 dětí do studie skutečně nastoupilo a byly sledovány po dobu 2 let s měřením vždy po 6 měsících. Z výsledků studie vyplynulo, že u dětí, které nosily čočky Miyosmart došlo ke zpomalení nárůstu myopie a po nahrazení těchto čoček běžnými čočkami nedošlo k žádnému rebound efektu. Studii bychom se rádi věnovali na stránkách časopisu. Celá je dostupná na https://bjo.bmj.com/content/104/3/363

V současné době se konají studie i v Evropě na evropských dětech, a to v Itálii, Velké Británii a Německu.

Miyosmart jako obchodní příležitost, příklad z praxe

O své práci optometristy, který už s čočkami Miyosmart pracuje, promluvil Ing. Mario Teufl, M.Sc., z optiky Augenblick Optik v Rakousku. Ze zkušeností pana Teufla děti potřebují přibližně dva týdny na zvyknutí si. Za svou praxi se setkal pouze s jediným dítětem, které si na tento druh čoček nenavyklo. Čím mladší dítě je, tím snáze se s těmito čočkami zžije. Optometrista by měl mluvit především s dítětem, vysvětlit mu, co mu takové čočky přinesou. Rodič je v tomto případě až na druhém místě. Pan Teufl zmínil i pravidelné návštěvy, které pomáhají budovat důvěru mezi pacienty a optometristou. Firma HOYA v tomto směru vydala i kalendářík, kam si mohou pacienti, lékaři i optometristé zapisovat návštěvy.

 

Čočky Miyosmart jsou vhodné pouze pro pacienty s normálním binokulárním viděním a je možné je nasadit kdykoli, dokud oko roste. Hodí se tedy i pro pacienty v kategorii mladí dospělí. Čočky neslouží pro podporu čtení.

 

autor: Soňa Fišerová