31. října 2022 zemřel po krátké nemoci ve věku nedožitých 92 let pan Josef Navrátil.
Pan Navrátil se zcela zásadním způsobem zasadil o formování profese oční optika a optometrie v naší zemi a byl 30 let ředitelem národního podniku Oční optika (do roku 1994).
Mimo mnohé jiné založil časopis ČOO a v roce 1968 také SČOO, jehož existenci podporoval až do svých posledních dnů.

Upřímnou soustrast všem pozůstalým, kamarádům, kolegům a známým…  čest jeho památce!

představenstvo a kancelář SČOO

V roce 2015 začal v časopise Česká oční optika vycházet na pokračování desetidílný seriál vzpomínek Josefa Navrátila na své padesátileté působení v oboru. Vzpomínky si můžete přečíst na odkazu níže:

Pameti optika_KOMPLET všech 10 dílů