komerční sdělení

Krátkozrakost typicky začíná v dětství a obvykle vyžaduje korekci brýlemi nebo kontaktními čočkami pro dosažení ostrého vidění detailů [1]. Děti s krátkozrakostí postupně potřebují silnější zrakovou korekci, protože stále rostou [2].

Vyšší korekce myopie znamená nejen silnější brýle, ale také vyšší závislost na jejich používání. A má i vážnější dopady, kdy v budoucím životě může vést ke zvýšenému riziku zdravotních problémů oka, jako jsou odchlípení sítnice, glaukom nebo myopická makulární degenerace [3].
Za posledních šedesát let se výskyt krátkozrakosti u desetiletých až šestnáctiletých více než zdvojnásobil [4].
Krátkozrakost je nejčastěji způsobena přílišným růstem oka do délky. Jsou známy některé faktory zvyšující pravděpodobnost, že se objeví [5]. Patří k nim dědičná informace, kdy například u dětí dvou krátkozrakých rodičů existuje 50% pravděpodobnost, že tento stav zdědí [6].
Víme, že více času stráveného venku může pomoci oddálit nástup krátkozrakosti [5]. Sluneční záření stimuluje produkci vitaminu D a dopaminu, které jsou spojeny se zdravým vývojem očí [7, 8]. Odborníci doporučují minimálně deset hodin pobytu venku každý týden – tedy asi 90 minut denně [9].

Nyní můžeme progresi krátkozrakosti zpomalit
Je důležité si uvědomit, že činnosti, jako je používání počítače, čtení a sledování televize, zvyšují pravděpodobnost rozvoje krátkozrakosti [5, 10]. Tradiční brýle a kontaktní čočky sice poskytují jasné ostré vidění, ale nezpomalují rychlost rozvoje krátkozrakosti. Pokud je dítě již krátkozraké, existují některé klinicky ověřené možnosti, které mohou rychlost progrese zpomalit [11]. Mezi nejčastěji zmiňované a používané patří speciální brýlové čočky, ortokeratologické kontaktní čočky, měkké kontaktní čočky s dvojím ohniskem nebo kapání atropinu.
MiSight® 1 day jsou jednodenní kontaktní čočky určené pro děti, kterým nabízí dvojí užitek: jasné vidění bez brýlí a možnost zpomalit změnu jejich korekce. Z výsledků nedávno ukončené klinické studie vyplývá, že prokazatelně zpomalují progresi krátkozrakosti u dětí v porovnání s používáním jednoohniskových kontaktních čoček, a to o 59 %. Zpomalení axiálního růstu pak v průměru bylo o 52 % [12]. Děti ve studii ve věku od 8 let v 95 % případů zvládly manipulaci s kontaktními čočkami a potvrdily, že se díky používání kontaktních čoček cítí lépe při sportovních a fyzických aktivitách a kladně hodnotí svůj vzhled a zapojení do dětského kolektivu.
Kontaktní čočky MiSight® 1 day jsou dostupné ve sférických hodnotách od –0,25 do –6,00 D. Společnost CooperVision připravila pod názvem Brilliant Futures™ speciální program podpory pro oční specialisty, rodiče a děti zahrnující mimo kontaktní čočky MiSight® 1 day i další informace a podporu.

Bc. Tomáš Dobřenský

Zdroje:
[1] ZADNICK, K. a kol. JAMA Ophthalmol. 2015;133(6):683–689.
[2] WALLINE, J. a kol. Cochrane Database of System Rev. 2020;1:CD004916.
[3] TIDEMAN, J. a kol. JAMA Ophthalmol. 2016;134:1355–1363.
[4] McCULLOUGH, S. a kol.: PLoS ONE. 2016;11:e0146332.
[5] WOLFFSOHN, J. S., a kol.: Cont Lens Anterior Eye. 2016;39:106–116.
[6] MORGAN, P. Is Myopia Control the Next Contact Lens Revolution? The Optician (2016). Dostupné na www.opticianonline.net/cet-archive/127. Zveřejněno listopad 2020.
[7] Yazar, S. a kol. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014;55(7):4552–9.
[8] FELDKAEMPER, M. a SCHAEFFEL, F.
Exp Eye Res. 2013;114:106–19.
[9] WHO. The impact of increasing prevalence of myopia and high myopia. A Report of the Joint World Health Organisation (2015).
Dostupné na: www.who.int/blindness/causes/MyopiaReportforWeb.pdf. Zveřejněno listopad 2020.
[10] GIFFORD, P. a GIFFORD, K.
Optom Vis Sci. 2016;93:336–343.
[11] The College of Optometrists. Myopia Management. Dostupné na:
www.college-optometrists.org/the-college/policy/myopia-management.html. Zveřejněno listopad 2020.
[12] CHAMBERLAIN P. a kol. Optom Vis Sci. 2019;96:556–567.