V ročence Československé oční optiky pro rok 1978 jsem objevila článek, v němž vedoucí krajské správy n. p. Oční optika, Ústí nad Labem, Jindřich König popisuje, jak si představuje provozovnu oční optiky budoucnosti. Ve zkrácené verzi vám článek nabízíme k přečtení:

Nová oční optika v Ústí nad Labem

Často se mluví o tom, že současnost je věkem vědeckotechnické revoluce. Dovolte, abych povolil uzdu své fantazii a přestavil, jak v nedaleké budoucnosti bude asi vypadat náš obor a služby, které poskytujeme.

Provozovny oční optiky budou místem, kam člověk vejde a dýchne na něj uklidňující pohoda. Bude to místo, kde se napravuje nejobvyklejší neduh tohoto století – refrakční vady.

V čekárně se pacienta ujme oční optik, který jej bude doprovázet po celou dobu, než spokojeně odejde s potřebnou korekční pomůckou. V lékařské místnosti bude pomocí moderní vyšetřovací techniky provedeno vyšetření zraku. V další místnosti, u přizpůsobovacího stolu, bude proveden výběr vhodné obruby (s přihlédnutím k zájmu o tvar a podle funkčního požadavku) a potřebných skel. V případě vyšší myopie bude výběr obruby proveden pomocí televizního monitoru. Třetí fází je vlastní zhotovení brýlí v optické dílně, kam je optik předá ke zpracování. Veškeré práce jsou zde automatizované, takže lidskému faktoru je učena pouze kontrolní činnost a odpovědnost za přesné zhotovení zakázky podle předpisu. Oční optik – optometrista je vysoce erudovaný odborník, který má k dispozici vše potřebné, včetně vhodných brýlových obrub a skel. Pokud jsou zapotřebí speciální skla, objedná je v receptové brusírně, odkud je dostane do 24 hodin. Pacienti, kteří potřebují vyšetření lékaře-specialisty, k němu budou odesláni.

Exteriér.

Exteriér.

Lékařská část oční optiky v Ústí nad Labem.

Lékařská část oční optiky v Ústí nad Labem.

Recepce pacientů, za závěsem je vidět přizpůsobovací box.

Recepce pacientů, za závěsem je vidět přizpůsobovací box.Tyto, zatím možná trochu fantastické představy byly, u zrodu myšlenky vybudovat oční optiku, která se alespoň trochu bude přibližovat těmto představám. Tato myšlenka byla částečně použita při výstavbě nového závodu oční optiky v Ústí nad Labem. Pomohlo nám několik kladných momentů. Jednak skutečnost, že pro myšlenku oční optiky s novými formami obsluhy pacientů se mi podařilo nadchnout vedoucího závodu, a potom že se nám návrh podařilo obhájit před vedením podniku. Pak už zbývalo jen zahájit vlastní práce. Od myšlenky k realizaci uběhlo dva a půl roku, ale 15. srpna 1977 jsme slavnostně zahájili provoz v oční optice, která je originální a jediná v Československu.

 

Podle Československé oční optiky 1976–1984 zpracovala Soňa Fišerová