komerční sdělení

Uvedením nových jednodenních silikon-hydrogelových kontaktních čoček MyDay® multifocal přibyl třetí člen do rodiny populárních prémiových čoček MyDay®. Vedle již oblíbených sférických a torických čoček tak nově přichází řešení také pro presbyopické zákazníky.

Všechny kontaktní čočky řady MyDay® využívají třetí generaci silikon-hydrogelového materiálu s technologií označenou jako Aquaform™. Hlavní rozdíl ve struktuře materiálu jsou dlouhé silikonové řetězce, které umožňují vysokou propustnost kyslíku přes čočky i při relativně velmi malém obsahu silikonu v materiálu. Nízký obsah silikonu dává přirozeně větší prostor obsahu vody v čočce a tento vzájemný poměr významně snižuje výsledný modul pružnosti. Čočky jsou tak jemnější a pohodlnější v průběhu celého používání. Všechny kontaktní čočky MyDay® jsou také opatřeny UV absorbční složkou, která poskytuje velmi slušnou ochranu očí před UV zářením. Konkrétně pohlcuje 85 % záření v oblasti UV A a až 96 % záření UV B.*

Základní sférické čočky MyDay® využívají optický systém neutralizující sférické aberace vznikající na rozhraní kontaktní čočky a rohovky oka. Ve své podstatě se jedná o asférické optické řešení, které poskytuje ostřejší vidění u většiny zákazníků.

Kontaktní čočky MyDay® toric jsou v torickém designu řešeny stejně jako velmi oblíbené měsíční torické čočky od CooperVision Biofinity® toric. Stabilizační a optický design, označený jako Optimised Toric Lens Geometry™, se vyznačuje velmi rychlou rotační stabilizací a přesným návratem do požadované polohy. Výsledné vidění je stabilní brzy po nasazení čočky a nemění se ani po mrknutí víček. Při aplikaci novým zákazníkům jsou dobře předvídatelné a významně se tak zkracuje čas, potřebný pro vyšetření a aplikaci čoček.

Nejnovější člen rodiny, kontaktní čočky MyDay® multifocal, využívají rozdílné konstrukce pro individualizaci řešení korekce při různých úrovních presbyopie. Všechny čočky jsou řešené se středem do blízka, tedy můžeme je označit jako N typ. Pro zachování co nejméně adicí ovlivněného vidění do dálky pak doporučujeme použít vždy na dominantním oku do dálky čočku s nízkou adicí, označenou jako LOW. Na druhém, nedominantním oku pak adici volíme podle individuálních potřeb zákazníka ze tří nabízených možností – nízké, střední nebo vysoké adice. Čočky s nízkou až střední adicí jsou konstrukčně řešené jako asférické. Čočka s vysokou adicí pak má více sférických soustředných zón. Centrální je určená pro vidění do blízka, následují dvě dioptricky odlišné zóny na střední vzdálenosti a vnější zóna s dioptrickou hodnotou do dálky.

Tři různé typy kontaktních čoček v jedné ucelené rodině dávají možnost také vzájemných kombinací, například u jednostranných astigmatismů, ale i například pokud potřebujeme specifická řešení presbyopických klientů. Především ale umožňují aplikovat čočky velmi široké škále naprosto běžných zákazníků ve vašich optikách a praxích.

Bc. Tomáš Dobřenský

*Upozornění: kontaktní čočky absorbující UV záření nejsou plnohodnotnou náhradou ochranných brýlí absorbujících UV záření, jako jsou UV absorbující ochranné brýle nebo sluneční brýle, protože nechrání celý povrch oka a jeho okolí. Klienti by nadále měli používat UV absorbující brýle podle předchozích doporučení.