Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

měsíce, které jsou před námi, nám přinesou řadu změn. Kromě vítaného oteplení to budou i změny, které se týkají našeho časopisu Česká oční optika i naší odborné asociace, Společenstva českých optiků a optometristů.


V průběhu měsíce června skončí po čtyřech letech funkční období současných členů Představenstva českých optiků a optometristů, a tedy i zástupců Společenstva v redakční radě našeho časopisu. Chtěl bych proto při této příležitosti poděkovat za spolupráci v redakční radě Simoně Bramborové, Zuzaně Stříteské a Michalu Vymyslickému a dále členům rady za nakladatelství EXPO DATA Soně Fišerové, Evě Klapalové a Aleši Sirnému.


Při pohledu zpět je třeba říci, že se nám všem společně (tím myslím opravdu všem autorům, čtenářům i členům redakční rady) podařilo udržet vysokou kvalitu našeho časopisu, přičemž jsme se rozhodně nebránili žádným inovacím.


Já osobně jsem nejvíce rád za modernizovanou titulní stránku časopisu, nový elektronický archiv na nových stránkách

www.ceskaocnioptika.cz, rubriku doporučující aktuální odbornou literaturu, historické okénko připomínající cestu, kterou si náš časopis za šedesát let existence prošel, vyzkoušení dětské přílohy a rozhovory se zajímavými osobnostmi z oboru.


Zajímalo by mě, co se v časopise líbí vám a co by se naopak mohlo vylepšit. Napište nám to prosím na e-mail šéfredaktorky fiserova@expodata.cz.


Po volbách do Představenstva Společenstva budou do redakční rady časopisu Česká oční optika nominováni noví členové. Přeji jim proto mnoho dobrých nápadů a časopisu hodně kvalitních článků a spokojené čtenáře.


Martin Vrubel

Předseda redakční rady

Viceprezident SČOO