komerční sdělení

Myopie je již nyní jednou z hlavních příčin zrakových postižení na světě [1] a zvyšující se globální prevalence krátkozrakosti je alarmující. Očekává se, že do roku 2050 bude asi 50 % světové populace krátkozrakých, což představuje 117% nárůst od roku 2000 [2].

Kromě toho, že krátkozrakost způsobuje okamžité poškození zraku, a to i při nízkých (pod -3,00 D) a středních hodnotách (mezi -3,00 až -6,00 D), může zvýšit riziko závažných poruch, jako je myopická makulární degenerace, odchlípení sítnice, glaukom a katarakta a je hlavní příčinou poškození zraku a slepoty [3]. Riziko zrakového postižení se zvyšuje 3,4krát při vysoké krátkozrakosti mezi -6,00 a -10,00 D a dokonce 22krát, když je nad -10,00 D [2].

Myopie je tradičně považována za stav vyplývající z kombinace genetických, etnických a environmentálních rizikových faktorů [4, 5]. Oko má tendenci růst nejrychleji v dětství a nástup myopie v mladším věku je spojen s rychlejší progresí [7]. Včasné rozpoznání a korekce jsou proto zásadní pro účinnou kontrolu krátkozrakosti. Čím dříve se myopie rozvine a čím déle se její progresi nevěnuje pozornost, tím větší je riziko rozvoje vysoké krátkozrakosti a dalších zrak ohrožujících komplikací v pozdějším životě [6].

 

Zpomalení progrese myopie

Primární korekcí myopie jsou již dlouho brýle. Jednoohniskové brýlové čočky přeostřují světlo vstupující do oka a umožňují jasné vidění. To je ale postup, které neřeší základní stav, tedy abnormální prodlužování očního bulbu. Pro udržení ostrého vidění musí děti používající jednoohniskové brýle obvykle pravidelně zvyšovat korekci, jak jejich krátkozrakost postupuje.

Současná úroveň našeho poznání nám ale umožňuje nabízet řešení, která nejen korigují rozmazané vidění, ale také kontrolují abnormální růst očí a zpomalují progresi krátkozrakosti u dětí.

Nedávné poznatky z dosud nejdelší studie měkkých kontaktních čoček pro kontrolu progrese krátkozrakosti, která trvala sedm let a zaměřila se na účinnost a bezpečnost těchto kontaktních čoček u dětí, ukazují, že kontaktní čočky s dvojím ohniskem fungují téměř u všech dětí s krátkozrakostí, přičemž 90 % krátkozrakých očí reaguje na terapii s MiSight® 1 day [8].

Ve všech sledovaných věkových skupinách mezi 8 a 17 lety zpomalily MiSight® 1 day progresi krátkozrakosti přibližně o 50 % [9]. Zpomalení bylo potvrzeno jak v korekci pacientů, tak ve změně axiální délky očí. Je zajímavé, že studie také prokázala, že kontaktní čočky fungují v každém věku, kdy dítě zahájí léčbu. I když je nejlepší včasná intervence, nikdy není pozdě začít. Dokonce i starší děti začínající s MiSight® 1 day měly progresi krátkozrakosti sníženou o polovinu [9].

Také bylo potvrzeno, že zpomalení progrese myopie se udržuje i po ukončení terapie s MiSight® 1 day. Sledování pacientů dalších dvanáct měsíců po léčbě naznačuje, že přírůstky myopie byly stejné jako během používání MiSight® 1 day. Studie jiných léčebných možností, jako je atropin a ortokeratologie, prokázaly rebound fenomén po léčbě [10, 11].

autor: Tomáš Dobřenský

Závěr

Jednodenní kontaktní čočky MiSight® 1 day tedy poskytují dvojí účel: jasné vidění a současně pomoc v kontrole progrese krátkozrakosti. A to díky technologii ActivControl™ použité v těchto čočkách, tedy speciálnímu optickému designu, který poskytuje jasné vidění a zároveň snižuje signál, který za normálních okolností podporuje prodlužování oka [12].

 

Literatura:

[1] PASCOLINI, D.; MARIOTTI, S.P. Global estimates of visual impairment: 2010. British Journal of Ophthalmology. 2012;96(5):614-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22133988/.

[2] HOLDEN, B.A.; JONG, M.; DAVIS, S.; WILSON, D.; FRICKE, T.; RESNIKOFF, S. Nearly 1 billion myopes at risk of myopia‐related sight‐threatening conditions by 2050–time to act now. Clinical and Experimental Optometry. 2015;98(6):491-3. https://www.researchgate.net/publication/287810550_Nearly_1_billion_myopes_at_risk_of_myopia-related_sight-threatening_conditions_by_2050_-_time_to_act_now.

[3] HOLDEN, B.; SANKARIDURG, P.; SMITH, E.; ALLER, T.; JONG, M; HE, M. Myopia, an underrated global challenge to vision: where the current data takes us on myopia control. Eye. 2014 Feb;28(2):142-6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3930268/.

[4] FARBROTHER, J.E.; KIROV, G.; OWEN, M.J.; GUGGENHEIM, J.A. Family aggregation of high myopia: estimation of the sibling recurrence risk ratio. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2004;45: 2873–2878. https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2163270.

[5] MUTTI, D.O.; MITCHELL, G.L.; MOESCHBERGER, M.L.; JONES, L.A.; ZADNIK, K. Parental myopia, near work, school achievement, and children’s refractive error. Invest Ophthalmol. Vis. Sci. 2002; 43:3633–3640. https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2162292.

[6] JONES, D. Measure Axial Length to Guide Myopia Management. Review of Myopia Management. 2020;5. https://reviewofmm.com/shouldnt-we-treat-axial-length-as-essential-in-treating-myopia/.

[7] ZADNIK, K.; MITCHELL, G.L.; JONES, L.A.; MUTTI, D.O. Factors Associated with Rapid Myopia Progression in School-aged Children. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2004;45(13):2306. https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2407856.

[8] CHAMBERLAIN, P. et al. Long-Term Effect of Dual-Focus Contact Lenses on Myopia Progression in Children: A 6-year Multicenter Clinical Trial. Optom Vis Sci 2022 In Press. https://journals.lww.com/optvissci/Fulltext/2022/03000/Long_term_Effect_of_Dual_focus_Contact_Lenses_on.2.aspx.

[9] ARUMUGAM, B.; BRADLEY, A.; HAMMOND, D.; CHAMBERLAIN, P. Modelling Age Effects of Myopia Progression for the MiSight 1 day Clinical Trial. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2021;62(8):2333. https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2775367.

[10] CHAMBERLAIN, P.; ARUMUGAM, B, et al. Myopia progression on cessation of Dual-Focus contact lens wear: MiSight 1 day 7 year findings. Optom Vis Sci 2021;98:E-abstract 210049.

[11] HAMMOND, D.; ARUMUGAM, B. et al. Myopia Control Treatment Gains are Retained after Termination of Dual-focus Contact Lens Wear with no Evidence of a Rebound Effect. Optom Vis Sci 2021;98:E-abstract 215130.

[12] CHAMBERLAIN, P., et al. A 3-year Randomized Clinical Trial of MiSight Lenses for Myopia Control. Optom. Vis. Sci. 2019;96:556-567. https://journals.lww.com/optvissci/Fulltext/2019/08000/A_3_year_Randomized_Clinical_Trial_of_MiSight.3.aspx