Česká společnost ortoptistek z.s. ve spolupráci s Českou společností dětské oftalmologie a strabologie a za podpory České oftalmologické společnosti ČLS JEP iniciovala vznik nového výkonu k odhalení očních vad u malých dětí, kterým je vyšetření k včasnému záchytu významných očních poruch u dětí v nonverbálním období ve věku od 6 do 36 měsíců.
Tento výkon prošel pracovní skupinou pro zdravotní výkony při Ministerstvu zdravotnictví ČR, byl schválen a od letošního roku je u dětí ve věku 6–36 měsíců toto vyšetření s kódem 06512 plně hrazeno ze zdravotního pojištění. Vyšetření musí být indikováno praktickým lékařem pro děti a dorost nebo oftalmologem a prováděno ortoptistou.
Vyšetření je složeno z řady testů, které odpovídají věku a schopnostem dítěte. Základním vyšetřením je změření refrakce pomocí autorefraktometru nebo visions screeneru – Retinomax, Plusoptix, Welch Allyn Spot Vision Screener, iScreen Vision Screener, refraktometr a fotoscreeningový přístroj 2WIN a další. Nejčastěji používaným přístrojem v České republice je Plusoptix. Vyšetření refrakce musí být doplněno dalšími testy, kterými jsou motilita a konvergence, zakrývací a odkrývací test do dálky i do blízka, vyšetření k průkazu fuse (Kubíkův test), visus dle věku dítěte nebo vyšetření zrakových funkcí pomocí speciálních testů využívající metodu preferenčního vidění umožňující sledovat reakci dítěte na nabízený podnět (Cardiff Test, LH Gratings, Teller Acuity Cards apod).
Výkon začíná pohovorem s rodičem/zákonným zástupcem dítěte o rodinné a osobní anamnéze a seznámením s průběhem vyšetření. Následují na sebe navazující vyšetření dle věku a schopností dítěte. Závěrem rodič/zákonný zástupce dítěte dostává zprávu pro lékaře, který je k vyšetření doporučil.

Toto vyšetření je limitováno podmínkami, které si stanovily zdravotní pojišťovny:
  • indikace lékaře (pediatr, oftalmolog);
  • věk dítěte 3–36 měsíců;
  • maximálně 1x za rok;
  • maximálně 3x v tomto období;
  • pouze v ortoptické ordinaci;
  • provedeno ortoptistou se speciálním kurzem (IPVZ Praha).

Pracoviště, která mohou výkon v současné době provádět: 

BRNO

FN Brno, 

Černopolní 9, Brno  

HRADEC KRÁLOVÉ

Ortoptika Hradec s.r.o.

Tř. Edvarda Beneše 1549/34, PK III, Hradec Králové

HRADEC KRÁLOVÉ

Ortoptika Hradec s.r.o.

EUC klinika, Bří Štefanů 895/1, Hradec Králové

KLADNO

Ortoptika EVAM s.r.o.

O. Peška 2684, Kladno

KLADNO

Mateřská škola  

Moskevská 3083, Kladno

KYJOV

Nemocnice Kyjov, 

Strážovská 976, Kyjov

LITOMYŠL

Centrum dětské oftalmologie, Binocular s.r.o. 

Smetanovo náměstí 67, Litomyšl

LOUNY

Ortoptika Louny

Náměstí Benedikta Rejta 2774, Louny

MLADÁ BOLESLAV

Oční ordinace MUDr. Kolocové, 

J. Palacha 1025, Mladá Boleslav

OLOMOUC

FN Olomouc,

I.P. Pavlova 6, Olomouc

OLOMOUC

Oční centrum s.r.o,

Jívavská 18, Šternberk

OLOMOUC

Oční ordinace MUDr. Olgy Látalové, 

Kavaléristů 10, Olomouc

OLOMOUC

Oční ambulance Vitreum s.r.o., 

Dlouhá 521/34, Olomouc

PRAHA

Oční ordinace MUDr. Zobanové, 

Krškova 807, Praha

PRAHA HORNÍ POČERNICE

Oční klinika Horní Počernice

Obchodní 2694, Praha 20

TRUTNOV

Poliklinika Masarykův dům, 

Palackého 201, Trutnov

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Ortoptika Sovička 

Oční optika Němec s.r.o., Náměstí 81/5, Velké Meziříčí

 

Mgr.Zuzana Štěrbová
předsedkyně ČSO z.s.